PEŁEN SUKCES ASÓW!


W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację dwóch dużych projektów unijnych:

  •  "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół"
  • "Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej".

 

 Celem projektów Asystent Szkoły (AS) było podniesienie jakości i efektywności pracy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz ich współpracowników w zakresie umiejętności wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli w dawaniu uczniom na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych efektywnych zadań edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Mamy poczucie, że cel ten został w pełni zrealizowany. 


Uczestnicy wzięli udział w 965 spotkaniach sieci przedmiotowych, za nami ponad 6 tysięcy godzin szkoleń i konsultacji grupowych oraz indywidualnych dla 279 uczestników.

Każdy uczestnik przeszedł 72-godzinną ścieżkę szkoleniową, która pozwoliła mu jeszcze lepiej realizować wspomaganie w ponad 840 szkołach na terenie całej Polski. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Uczestnikom, Partnerom i Szkołom za wspólne działania w ramach projektów! 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ostatnimi publikacjami:
Efektywne kształcenie kompetencji kluczowych - efekty pracy Asystenów Szkół - AS1
Efektywne kształcenie kompetencji kluczowych - efekty pracy Asystenów Szkół - AS2