Rozwiązuj problemy w procesie doskonalenia nauczycieli!


Czy wprowadzony od września ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego nauczycieli zmienia coś w pracy dyrektora? Czy tylko potwierdza dotychczasowe ich starania o zapewnianie wysokiej jakości nauczania w swoich placówkach?

 

A może jest to też szansa, aby budować w szkole zmotywowane zespoły koleżeńskie, które dbają o jakość uczenia się uczniów i wspierają się nawzajem w rozwiązywaniu codziennych trudności?

 

Doskonalenie nie musi być tylko obowiązkiem

 

Szkoła, w której doskonalenie zawodowe nauczycieli przestaje być obowiązkiem lub problemem, a przybiera charakter procesu świadomie zaplanowanego i prowadzonego w dłuższym czasie, staje się organizacją uczącą się. Warto w tym procesie korzystać z doświadczeń zewnętrznych partnerów, którzy z uwagą wsłuchują się w indywidualne potrzeby nauczycieli i wspierają ich we wdrażaniu nowoczesnych metod uczenia się, nauczania i wychowania.

 

Szkolenia, które rozwiązują codzienne problemy

 

Większości nauczycieli zależy przede wszystkim na tym, aby doskonalenie zawodowe miało sens. Są nastawieni na praktyczne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności. Nie potrzebują wykładów akademickich ani rozważań teoretycznych. Chcą aby nauczyciele uczyli się na autentycznych i realnych przykładach oraz wyciągali wnioski z własnych doświadczeń. Chcą szukać sposobów na rozwiązywanie codziennych trudności, z respektowaniem ich unikatowości i uwzględnieniem indywidualnego charakteru warunków pracy. Zależy im na dopasowaniu przebiegu zajęć do potrzeb, z którymi nauczyciele przyszli na szkolenie, na zrozumieniu perspektywy szkoły. Uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń, w atmosferze zaufania i otwartości.

 

Warsztaty Szkoły Uczącej Się prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) spełniają te warunki, co potwierdzają sami ich uczestnicy i zamawiający je dyrektorzy. „Wszystkie szkolenia Warsztatów Szkoły Uczącej Się mają kilka szczególnych cech. Przede wszystkim zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, mobilizującą i angażującą uczestników do samodzielnych przemyśleń i dostosowania wiedzy do warunków szkoły. Warsztaty sprzyjają budowaniu relacji między nauczycielami – tworzą się zespoły, a dyskusje w gronie pedagogicznym stają się bardziej profesjonalne i dotyczą konkretnych zagadnień i problemów w szkole.” – podkreśla Zbigniew Jelonek, dyrektor Społecznego Gimnazjum STO w Warszawie.

 

120 tys. uczestników angażujących Warsztatów SUS

 

Już prawie 5 tys. szkół i ponad 120 tys. nauczycieli i dyrektorów w Polsce zaufało ofercie szkoleniowej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. CEO, od blisko 25 lat, wspiera dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół w zapewnianiu i podnoszeniu jakości nauczania, a przede wszystkim – jakości uczenia się uczniów. To ogromne doświadczenie przekłada się na praktyczną ofertę CEO w programie Szkoła Ucząca Się (SUS) oraz otwartość na indywidualne potrzeby ich uczestników. Jako niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego akredytowana przez mazowieckie Kuratorium Oświaty, CEO prowadzi szkolenia z nowoczesnych metod nauczania, oceniania, motywowania i współpracy z rodzicami.

 

Szkolenia praktyczne i dostosowane do potrzeb szkół

 

Ofertę CEO wyróżnia także to, że trenerami podczas Warsztatów SUS są praktycy – aktywni nauczyciele i dyrektorzy, którzy znają i rozumieją potrzeby nauczycieli oraz dzielą się własnym, szkolnym doświadczeniem.

 

Oferta Warsztatów SUS jest dostosowana do potrzeb szkół, oczekiwań rodziców, zmieniającego się współczesnego świata. CEO pomaga szkołom wprowadzać ocenianie kształtujące, które skuteczne wspiera uczenie się uczniów, a nauczycielom ułatwia planowanie i prowadzenie efektywnych lekcji. CEO przykłada dużą wagę do budowania relacji w zespole klasowym, atmosfery uczenia się oraz polepszania relacji nauczyciel-uczeń. Podczas Warsztatów SUS nauczyciele mogą dowiedzieć się, jak zadawać prace domowe i jak stawiać pytania, aby uruchamiały myślenie uczniów. Rozmawiają o tym, jak angażować i motywować uczniów, aby oni chcieli się uczyć.

 

Propozycje Warsztatów SUS obejmują także zagadnienia wychowawcze, budowanie współpracujących ze sobą koleżeńskich zespołów uczniowskich i nauczycielskich, usprawnianie i zacieśnianie współpracy z rodzicami. Omawiane są sprawdzone i nowoczesne metody pracy z uczniami. Program szkoleń jest tak skonstruowany, aby wiedza i umiejętności pozyskiwane podczas szkoleń mogły być od razu przeniesione do codziennej pracy rady pedagogicznej i dyrektora. CEO chętnie wspiera szkoły w tym procesie.

 

Zapoznaj się z ofertą szkoleń SUS - więcej >>>

 

Dowiedz się więcej:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkoła Ucząca Się

www.sus.ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89

e-mail: sus@ceo.org.pl