Spotkajmy się na konferencji OSKKO 16-17 września w Krakowie


 

 

Jak co roku we wrześniu Centrum Edukacji Obywatelskiej obecne będzie na Konferencji OSKKO. Tym razem w ramach programu wydarzenia zaproponujemy dyskusję dotyczącą doskonalenia pracy dyrektorów i liderów edukacyjnych oraz warsztat pokazujący inspiracje do rozwoju.

 

  1.  Dyskusja obecnych na spotkaniu dyrektorów: „Co z dorobku i praktyki szkoleń z przywództwa edukacyjnego przydaje się w pracy dyrektorów, a co jest niepotrzebne i czego brakuje?

17 września, godz 10:50, Sala warsztatowa 3

Prowadzą: dr Jacek Strzemieczny prezes CEO i dr Jędrzej Witkowski członek zarządu CEO odpowiedzialny za program szkolenia dyrektorów.

MEN w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) ogłosiło konkurs, który ma zaowocować w każdym województwie szeroką propozycją szkoleń z przywództwa edukacyjnego dla dyrektorów szkół. W całej Polsce, na dwuletnich programach szkoleniowo-doradczych weźmie udział ponad 7.000 dyrektorów. Program ma upowszechnić doświadczenia pilotażowych szkoleń i doradztwa prowadzonego obecnie przez ORE.  

Centrum Edukacji Obywatelskiej, planuje wystąpić w tym konkursie w kilku województwach i w prowadzonych przez siebie i w szkoleniach wykorzystać opinie dyrektorów obecnych na Kongresie. Chcielibyśmy, aby nasze szkolenia rzeczywiście były oczekiwane, potrzebne i skuteczne. Obecnie szkolimy trenerów i doradców którzy będą te szkolenia prowadzić. Chcemy jak najlepiej ich do tej pracy przygotować. Prosimy obecnych na Kongresie OSKKO dyrektorów o pomoc.

Proponujemy dyskusję: Co w prowadzonych dotychczas szkoleniach z przywództwa edukacyjnego sprawdziło się w praktyce dyrektorskiej? Co było korzystne, a co było mało użyteczne? Czego brakowało? 

 

 

  1.  Wnioski z metabadań edukacyjnych prof. Johna Hattiego jako inspiracja do rozwoju szkoły - warsztat prowadzony przez dr Bożenę Turek - trenerkę Szkoły Uczącej Się, dyrektorkę Gimnazjum w Białym Kościele.

16 września, godz.16:25, Sala warsztatowa 3

Jest to jedna z najważniejszych pozycji, jakie pojawiły się ostatnio na polskim rynku, dotycząca profesjonalizacji pracy nauczyciela i szkoły oraz podnosząca rangę uczenia się uczniów, ponieważ wykorzystuje ogromny materiał badawczy, a przedstawione tam wyniki badań mogą być wskazówkami dla dyrektorów podpowiadającymi kierunek wprowadzania zmian oraz argumentem dla rady pedagogicznej za ich wprowadzeniem.

 

Zapraszamy również do spotkania się z przedstawicielami zespołu Programu Szkoła Ucząca Się i rozmowy z nimi przy stoisku CEO w trakcie trwania konferencji oraz do zapoznania się z ofertą naszej księgarni.