Sukces kryteriów w Zamku Królewskim - Konferencja SUS


Ogólnopolskie Konferencje Szkoły Uczącej Się są wydarzeniami o dużym znaczeniu dla edukacji. Tegoroczna konferencja na temat „Pokaż mi, jakie są kryteria sukcesu, a będę lepiej się uczyć”  14 czerwca 2016 r. zgromadziła w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie osoby, dla których proces uczenia się uczniów jest priorytetowym celem i przedmiotem troski.  Spotkali się tam dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, którym praca polskich szkół jest bliska.  

Organizatorem konferencji była fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, która wraz z PolskoAmerykańską Fundacją Wolności od 16 lat prowadzą Program Szkoła Ucząca Się.

 Po wykładzie inauguracyjnym Prezesa CEO dr. Jacka Strzemiecznego i wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczął się  panel  „Pierwsza strategia oceniania kształtującego” prowadzony przez Danutę Sternę – ekspertkę w dziedzinie oceniania  kształtującego.  Uczestniczyli w nim: nauczycielka, która stosuje ocenianie kształtujące w swojej pracy – Wioletta  Chodkowska z Niepublicznej  Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie, dyrektorzy szkół, w których OK wprowadzone jest  systemowo –w ramach Klubu SUS  Krystyna Jakubowska – dyrektorka  Szkoły Podstawowej nr  143 w Warszawie i  w  ramach Całościowego rozwoju Szkoły  Roman  Seta – dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie, matka dzieci, których  nauczyciele stosują OK w nauczaniu, Anna Dojer oraz  uczeń – Michał Woszczyk z Gimnazjum w Stawiszynie im.  Polskich Olimpijczyków. Wszyscy oni podzielili się swoimi  doświadczeniami, przedstawili efekty wprowadzenia strategii  celów i kryteriów sukcesu do klasy szkolnej i odpowiedzieli na pytania  osób obserwujących panel.

 Po pokazie filmu „OK w szkole” ilustrującego uczenie się uczniów pracujących w tym systemie uczestnicy konferencji byli  świadkami kolejnego panelu na temat „OK zeszytu”.  Danuta Sterna –  autorka pomysłu wprowadzenia OK zeszytu – opowiedziała krótko o tym, jak tę inicjatywę rozwinęli nauczyciele wdrażając ją do praktyki szkolnej. Ekspertka opowiedziała również o planach otwarcia kursu Ok zeszyt dla nauczycieli, aby móc podzielić się doświadczeniami.  Głównymi „aktorami” panelu były: Marzanna Dąbrowska – wicedyrektorka z Gimnazjum w Łęgu Probostwie,  Barbara Jaworowicz – nauczycielka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, Beata Konstanty – nauczycielka z Gimnazjum nr 6 w Jaworznie, Joanna Kostrzewa – nauczycielka z Gimnazjum w Stawiszynie im. Polskich Olimpijczyków oraz Agnieszka Różańska – uczennica z Gimnazjum w Stawiszynie im. Polskich Olimpijczyków. Panelistki zainteresowały obserwatorów nie tylko zawartością zaprezentowanych OK zeszytów, ale także efektami prowadzenia zeszytów i wpływem tego na uczenie się uczniów. Treść panelu zrobiła duże wrażenie na słuchaczach, a pytania z sali dotyczyły głównie tego, co można zrobić, aby wzbudzić chęć wprowadzenia takiego sposobu prowadzenia zeszytów i uczynić zeszyty uczniowskie autentycznie użytecznymi w uczeniu się.

Konferencja połączona była z Ogólnopolską Prezentacją Projektów Młodzieżowych, która eksponowana była w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Prowadzenie programów młodzieżowych i związanych z tym projektów edukacyjnych jest dla CEO równie ważnym kierunkiem pracy ze szkołami co program SUS. Stoiska wystawowe w ramach OPPM przygotowali uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących w programach skupionych na rozwijaniu edukacji obywatelskiej, prawnej, samorządowej, globalnej i ekologicznej.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z projektami uczniowskimi, a zwiedzaniu OPPM towarzyszyły rozmowy z autorami projektów i wrażenia wywołane podejmowaną tematyką projektów.

Na zakończenie konferencji i prezentacji projektów organizatorzy, współautorzy i odbiorcy uczestniczyli w wykonaniu pamiątkowej fotografii, która oddała atmosferę oraz symbol tego wydarzenia –  żywy symbol OPPM  na trawniku przed Arkadami Kubickiego.

Konferencja Szkoły Uczącej Się i OPPM 2016 wciąż rezonują w tych, którzy mieli przyjemność być obecni na Zamku Królewskim i  uczestniczyć w tych niezwykłych wydarzeniach.

Relację spisała

Małgorzata Ostrowska