SUS poleca: projekty programów młodzieżowych CEO


CHCESZ SKUTECZNIE ROZBUDZIĆ NATURALNĄ CIEKAWOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY? ZORGANIZUJ ŚWIETNE LEKCJE AKTYWNOŚCI W PRAKTYCE!

 

Młodzi ludzie w sposób naturalny interesują się tym, co ich otacza i chcą zmieniać na lepsze swoje środowisko. Jeśli nie stworzy się im warunków, w których będą mogli odpowiednio zareagować, przyjmą postawę wyuczonej bezradności w dalszym życiu, Jacek Strzemieczny współzałożyciel CEO, lider programu Szkoła Ucząca się (SUS) CEO.

 

Jesteśmy przekonani, że zainteresowanie światem, chęć jego poznania i zrozumienia, ale także chęć zmieniania go na lepsze to jest naturalna dyspozycja młodych ludzi. I budujemy na tym założeniu naszą codzienną pracę – zakładamy, że nie trzeba Was motywować za dużo, natomiast wiemy, że to, w jakim stopniu szkoła staje się inkubatorem obywatelskości zależy w dużej  mierze od dorosłych, Jędrzej Witkowski, prezes zarządu CEO.

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą bezpłatnych programów Centrum Edukacji Obywatelskiej w semestrze zimowym 2018 r./2019 r.

 

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

Rozmawiajmy o uchodźcach

Klub Dobrej Rozmowy. Szukasz wiarygodnych informacji na temat migracji i uchodźstwa? Chcesz wspierać młodzież w zdobywaniu umiejętności prowadzenia pełnych szacunku rozmów na trudne tematy? Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i wprowadzić nową jakość do zajęć szkolnych w klasie/szkole w której są uczniowie-migranci? Oferujemy bezpłatny kurs internetowy i szkolenie stacjonarne dla nauczycieli/ek oraz warsztaty dla młodzieży.

Rekrutacja do 7 września.

Zgłoszenia: https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc.

 

 

Klimat to temat!

Projekt Klimat to temat! to program dla klas IV-VII szkół podstawowych i gimnazjów mający na na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych. Wydarzenia w programie łączą się z Tygodniem Edukacji Globalnej i nawiązują do Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

Rekrutacja do 16 września.

Zgłoszenia: https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/o-programie

 

Młodzi w Akcji Wiwat Niepodległość!

Podczas jesiennej edycji programu zainspirujemy Was do podejmowania wartościowych i niebanalnych akcji z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rekrutacja do 19 września.

Więcej informacji i zgłoszenia: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/wiwat-niepodleglosc

 

PoczytajMy o DOMach (Dobre Opowieści o Mieszkańcach)

Program jest skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych (4-8) i ponadpodstawowych, mieszkających na terenie i w okolicach Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Poznania. Wykorzystuje formułę klubów czytelniczych, których zadaniem jest prowadzenie spotkań czytelniczych oraz akcji na temat zrównoważonego mieszkalnictwa.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymują wsparcie w postaci: książki Domy C. Ellis, szkolenia, scenariuszy zajęć, webinarium i festiwalu internetowego.

Rekrutacja do 2 września.

Zgłoszenia: https://poczytajmy.ceo.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/123-poczytajmy

 

Szkoła Demokracji

Program wzmacniający samorządność uczniowską w polskich szkołach. Wspiera szkoły, które chcą poprawić jakość działania swoich samorządów oraz oddolną aktywność uczniów. Tym, które zrealizują wszystkie wyzwania, przyznawany jest certyfikat.

Oferowane wsparcie: szkolenie wprowadzające dla uczestników, materiały merytoryczne i plakaty, webinaria - szkolenia online, konsultacje eksperckie.

Rekrutacja do 30 września.

Zgłoszenia: https://samorzad.ceo.org.pl/aktualnosci/szkola-demokracji-201819-zapraszamy

 

Filmoteka Szkolna. Akcja!

Projekt edukacji filmowej skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy szukają nowych pomysłów na wykorzystywanie filmu w szkole i włączanie go w realizację podstawy programowej. Uczestniczące szkoły otrzymują wsparcie w postaci materiałów pomocniczych do zajęć, zaproszenie do udziału w wydarzeniach zaplanowanych na ten rok - konkursie filmowym "Nakręć się", Festiwalu Filmoteki Szkolnej, Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej, filmowych grach miejskich, a także szansę, by zbierać odznaki i atrakcyjne nagrody w całorocznej grywalizacji. W ramach projektu prowadzimy także szkolenia dla nauczycieli i kurs dla uczniów.

Rekrutacja do 30 kwietnia 2019

Zgłoszenia: https://glowna.ceo.org.pl/rekrutacja

 

Historionauci

Nowy program edukacji historycznej, w którym uczniowie szukają śladów przeszłości w wybranych placówkach muzealnych; zarówno narodowych, jak regionalnych. W ramach swoich działań opowiadają historię odzyskania niepodległości za pomocą wybranych eksponatów: obrazów, grafik, dokumentów, fotografii, przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci materiałów pomocniczych, zaproszenia do udziału w dwudniowych warsztatach dla nauczycieli i uczniów w Warszawie i w wirtualnym festiwalu dla młodzieży oraz możliwość publikacji artykułów uczniowskich na portalu Historia. Poszukaj (prowadzonym przez partnera programu: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

Rekrutacja do 2 września

Zgłoszenia: https://historionauci.ceo.org.pl/

 

Szkoła tolerancji

Celem programu jest przygotowanie szkół do przeprowadzenia Dnia Patrioty i Patriotki XXI w. Chcemy, by jak najwięcej polskich szkół na nowo podjęło temat patriotyzmu i świętowało z nami 16 listopada Dzień Tolerancji. Uczestnicy projektu otrzymują publikacje i materiały metodyczne, zaproszenie do uczestnictwa w webinariach,

a także wsparcie liderów i liderek Szkoły tolerancji przy organizacji Dnia Patrioty_tki XXI i możliwość współtworzenia ogólnopolskiej sieci nauczycieli i nauczycielek angażujących się w to wydarzenie.

Rekrutacja do 7 września

Zgłoszenia: https://spolecznosc.ceo.org.pl/login/login.xhtml?path=/programRegister/p...

 

PROGRAMY REGIONALNE

 

Wzór na ścisłe (na Mazowszu)

Chcesz sprawdzić, czy w swojej pracy z młodzieżą unikasz stereotypów płci? Zależy Ci na równych szansach uczennic i uczniów na lekcjach z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i na informatyce? Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży, szczególnie dziewczynek, w nauki ścisłe? Zgłoś się do „Wzoru na ścisłe”!

To bezpłatny projekt dla nauczycielek i nauczycieli z województwa mazowieckiego, uczących przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz prowadzących wychowawstwa w klasach 4-8 i gimnazjum. W projekcie 1-dniowe szkolenie stacjonarne, 2-miesięczny kurs on-line, a także komplet materiałów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach.

Rekrutacja do 18 września.

Zgłoszenia: https://globalna.ceo.org.pl/o-programie

 

 

Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzających nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły. Sprawdź to! Zapraszamy:)