SUS POLECA: REKRUTACJA DO PROGRAMÓW EDUKACJI GLOBALNEJ I EKOLOGICZNEJ 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych programów dotyczących edukacji globalnej i ekologicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej w semestrze letnim 2018/2019 r.

 

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

 

ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH. KLUB DOBREJ ROZMOWY

 

Pomożemy Ci wyjaśnić młodzieżyprzyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie oraz wesprzemy w rozwijaniu w tej grupie krytycznego myślenia, argumentowania i wymiany opinii i poglądów w atmosferze wzajemnego szacunku. Dzięki kompleksowemu wsparciu CEO do tej pory ponad 500 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, przeprowadziło z ponad 10 tysiącami uczniów i uczennic lekcje i spotkania z poszanowaniem różnych punktów widzenia na temat zjawiska migracji.
Rekrutacja do 7 marca.

Zgłoszenia: https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc

 

 

W ŚWIAT Z KLASĄ

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach e-learningowych wzmacniających nauczycieli i nauczycielki języka polskiego oraz geografii (oddzielne kursy dla każdego przedmiotu) w systematycznym włączaniu zagadnień edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju do zajęć przedmiotowych. To doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy i wykorzystania jej w swojej pracy, bowiem edukacja globalna wspiera lepsze uczenie się poprzez pokazywanie wiedzy z innych perspektyw, wzrost atrakcyjności lekcji oraz podniesienie poziomu zaangażowania uczących się. 
Rekrutacja do 7 marca.  

Zgłoszenia: http://bit.ly/WSK_kurs

 

 

GIRLS INTO GLOBAL STEM

Weź udział warsztacie „Dlaczego Dziewczyny ocalą Planetę?” dla nauczycieli i nauczycielek. Jak wzbudzić zainteresowanie na temat wyzwań globalnych? Czy istnieje sposób na efektywne włączanie dziewcząt w przedmioty STEM? Jak wykorzystać nowe technologie i narzędzia internetowe na swoją korzyść? Jak połączyć wszystkie powyższe tematy i zachęcić dziewczęta do nauki, badań i podejmowania karier w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych? Zapraszamy na warsztat „Dlaczego Dziewczyny ocalą Planetę?” po odpowiedzi, wiedzę, inspiracje i nowe narzędzia do pracy z młodzieżą: 26 marca 2019 roku w Warszawie 
Zgłoszenia do 15 marca.

Kontakt: www.globalna.ceo.org.pl/programy/girls-into-global-stem