O KSIĄŻCE I AUTORZE


Przełomowa książka Visible Learning (Widoczne uczenie się) Johna Hattiego stanowi syntezę wyników ponad 15 lat badań obejmujących miliony uczniów i jest największym jak dotąd opracowaniem obserwacji dotyczących tego, co faktycznie poprawia uczenie się w szkole.

Widoczne uczenie się dla nauczycieli, kolejny krok na tej drodze, prezentuje te nowatorskie koncepcje zupełnie nowym odbiorcom. Książka ta, napisana z myślą o uczniach oraz przyszłych i już pracujących w zawodzie nauczycielach, wyjaśnia, jak zasady opisane w Visible Learning stosować w każdej klasie na świecie. Autor oferuje zwięzłe i przystępne streszczenia najskuteczniejszych działań edukacyjnych, jak również praktyczne, szczegółowe wskazówki, jak skutecznie wdrażać zarówno widoczne uczenie się, jak i widoczne nauczanie w klasie.

Książka ta:

  • łączy najszerzej dotychczas zakrojony projekt badawczy dotyczący strategii nauczania z praktycznym ich zastosowaniem podczas zajęć,
  • naświetla zagadnienie z perspektywy zarówno nauczycieli, jak i uczniów, a ponadto zawiera dokładne wytyczne na temat m.in. przygotowywania lekcji, interpretowania uczenia się i informacji zwrotnej podczas zajęć oraz dalszych działań, które należy podjąć po lekcji,
  • oferuje listy kontrolne, ćwiczenia, studia przypadków i inne najlepsze praktyki pomagające w poprawianiu osiągnięć,
  • zawiera listy kontrolne dla całej szkoły oraz rady dla szkolnych liderów, jak wspierać i ułatwiać widoczne uczenie się w ich placówce,
  • przedstawia metaanalizy ponad 900 badań,
  • dokładnie omawia wiele aspektów uczenia się, w tym motywację uczniów, program nauczania, strategie metapoznawcze, zachowanie, strategie nauczania oraz organizację pracy w klasie.

Widoczne uczenie się dla nauczycieli to pozycja, której nie wolno przegapić nikomu, kto chciałby otrzymać uzasadnioną naukowo odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób możemy poprawić osiągnięcia w szkole?”.

 

John Hattie jest profesorem i dyrektorem Melbourne Education Research Institute na University of Melbourne w Australii oraz profesorem honorowym University of Auckland w Nowej Zelandii. Jest autorem książki Visible Learning, współautorem Intelligence and Intelligence Testing oraz Visible Learning and the Science of How We Learn, a także Visible Learning into Action: International Case Studies of Impact. Wszystkie te pozycje opublikowało wydawnictwo Routledge.

 

Powrót do strony głównej