Dziecko bez stopni


CEO uczestniczy w działaniach koalicji „Dziecko bez stopni”. Zabiegamy o to, aby w przygotowywanej przez MEN nowelizacji ustawy o systemie oświaty znalazły się zapisy wprowadzające w klasach I–III szkoły podstawowej ocenianie wyłącznie poprzez udzielanie informacji pomagających się uczyć.

Wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów ze szkół uczestniczących w programie SUS, którzy są liderami koalicji, pokazuje w swojej pracy, że taka zmiana jest nie tylko uzasadniona, lecz także możliwa.

Nasze stanowisko podpisało dotąd ponad 450 osób oraz 24 instytucje i organizacje, zebraliśmy również ponad 1000 fanów na Facebooku. Swoje postulaty przedstawimy Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz w Sejmie RP. Zachęcamy tych, którzy się z nami zgadzają, do przyłączenia się do koalicji.

 

Podpisz petycję online: www.DzieckoBezStopni.pl

Polub koalicję na Facebooku: www.facebook.pl/DzieckoBezStopni