31 Marca 2015


Tylko wtedy gdy jej wizję, misję i wartości podziela cała społeczność szkolna. O tym dyskutowano podczas IV zjazdu słuchaczy Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty rocznika 2013.

30 Marca 2015


Analizują, obserwują i doskonalą. Szkoły zrzeszone w Klubie Szkół Uczących Się wprowadzają do swojej pracy Praktyki Pracy Nauczycieli proponowane przez SUS. Za nimi kolejne warsztaty.

27 Marca 2015


W Wildze miała miejsce inauguracja nowej edycji programu szkoleniowego Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie podstawowym. Uczestniczy w niej 48 szkół. Ich celem jest wdrożenie oceniania kształtującego do codziennej pracy.

23 Marca 2015


Jak skutecznie planować lekcje? Jak organizować pracę w grupach? Jak zmienić nastawienie uczniów do uczenia się? Odpowiedzi na te pytania uzyskali słuchacze Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty podczas zjazdu w dniach 7- 8 marca 2015 roku.

Strony