28 Stycznia 2015


…dla rad pedagogicznych przeprowadzili trenerzy Szkoły Uczącej Się w 2014 roku. Największym powodzeniem cieszyły się szkolenia przybliżające ideę oceniania kształtującego.

22 Stycznia 2015


Danuta Sterna, ekspertka merytoryczna  Szkoły Uczącej Się, udzieliła obszernego wywiadu portalowi ngo.pl. Wywiad ukazał się w cyklu „Warszawskie aktywistki i aktywiści”. Zapraszamy do lektury.

21 Listopada 2014


Jego celem jest współpraca na rzecz kształcenia przyszłych nauczycieli.17 listopada 2014 roku w Warszawie odbyło się seminarium dla dyrektorów szkół zainteresowanych taką wspólpracą.  Gościem specjalnym był Tom Corcoran z Teachers College Uniwersytetu Columbia – naszej placówki partnerskiej.

20 Listopada 2014


Wraz z nauczycielkami klas I-III szkół susowskich przygotowaliśmy w CEO poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zawierający wskazówki do pracy z oceną kształtującą w klasach młodszych szkoły podstawowej.

Strony