18 Listopada 2014


Uczestniczymy w działaniach koalicji „Dziecko bez stopni”. Zabiegamy o to, aby w przygotowywanej przez MEN nowelizacji ustawy o systemie oświaty znalazły się zapisy wprowadzające w klasach I–III szkoły podstawowej ocenianie wyłącznie poprzez udzielanie informacji pomagających się uczyć.

Uczniowie w czasie pracy na lekcji
22 Października 2014


Pomaga zaprezentować efekty pracy ucznia, a elektroniczna forma wspiera współpracę z nauczycielem i z innymi uczniami. Zapraszamy na bezpłatny kurs internetowy „e-portfolio”.

20 Października 2014


W dniach 11-12 października 2014 w Warszawie spotkaliśmy się z przedstawicielami 24 szkół - wymienialiśmy się bogatymi doświadczeniami, układaliśmy wspólnie cele, kryteria oceniania i pisaliśmy uczniom informację zwrotną pomagającą się uczyć.

14 Października 2014


Wszystkim nauczycielom i nauczycielkom życzymy sukcesów zawodowych oraz szkoły stale uczącej się jak lepiej nauczać.

Strony