21 Listopada 2014


Jego celem jest współpraca na rzecz kształcenia przyszłych nauczycieli.17 listopada 2014 roku w Warszawie odbyło się seminarium dla dyrektorów szkół zainteresowanych taką wspólpracą.  Gościem specjalnym był Tom Corcoran z Teachers College Uniwersytetu Columbia – naszej placówki partnerskiej.

20 Listopada 2014


Wraz z nauczycielkami klas I-III szkół susowskich przygotowaliśmy w CEO poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zawierający wskazówki do pracy z oceną kształtującą w klasach młodszych szkoły podstawowej.

18 Listopada 2014


Uczestniczymy w działaniach koalicji „Dziecko bez stopni”. Zabiegamy o to, aby w przygotowywanej przez MEN nowelizacji ustawy o systemie oświaty znalazły się zapisy wprowadzające w klasach I–III szkoły podstawowej ocenianie wyłącznie poprzez udzielanie informacji pomagających się uczyć.

Uczniowie w czasie pracy na lekcji
22 Października 2014


Pomaga zaprezentować efekty pracy ucznia, a elektroniczna forma wspiera współpracę z nauczycielem i z innymi uczniami. Zapraszamy na bezpłatny kurs internetowy „e-portfolio”.

Strony