01 Lipca 2012


To szkoła jest odpowiedzialna za swój rozwój. Rezultaty uczniów zależą od jakości nauczania i jakości przywództwa w szkole.

Strony