23 Sierpnia 2019


Asystenci szkół i pracownicy CEO związani z działaniem Całościowy Rozwój Szkoły uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu.

19 Lipca 2019


Propozycja dla rodziców i opiekunów dzieci - OK zeszyt wakacyjny prowadzony przez dziecko i przez i opiekuna w czasie wakacji lub w innych sprzyjających okolicznościach.

27 Czerwca 2019


Uczestnicy i uczestniczki Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się odebrali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

27 Czerwca 2019


Uczestnicy i uczestniczki Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się odebrali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Strony