11 Lutego 2021


Dziękujemy za aktywny udział w akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa! Zachęcamy Was do wypełnienia krótkiego sprawozdania z Waszych działań czytelniczych.

26 Stycznia 2021


"Wszystko, co się zadziało w szkole, zadziało się dzięki inspiracjom, wiedzy i kompetencjom zdobytym na początku mojej drogi – podczas Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Wszystko, co był później, to konsekwencja tego pierwszego wyboru. Zarówno moja droga doskonalenia, jak i kierunek, w jakim nadal podąża szkoła" - mówi Małgorzata Sulewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

18 Stycznia 2021


Klasy 1-3 szkół podstawowych 18 stycznia 2021 wracają do nauczania stacjonarnego. Dyrektorki i dyrektorzy oraz nauczycielki i nauczyciele wiążą z tym faktem różne nadzieje i obawy. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Małgorzatą Borowską-Leszczyszyn, dyrektorką Szkoły Podstawowej w Lubieszewie, silnie związaną z programem "Szkoła ucząca się".

23 Listopada 2020


Konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się" to otwarte wydarzenie programu "Szkoła ucząca się" skierowane do nauczycielek i nauczycieli wszystkich poziomów szkół oraz edukatorów i edukatorek. Zapraszamy na nią także dyrektorów i dyrektorki szkół.

Strony