05 Maja 2015


Stworzone przez CEO narzędzie internetowe pozwala w kilka minut porównać własne poglądy polityczne z programami kandydatów w wyborach prezydenckich. Można także wykorzystać latarnika w pracy z uczniami.

04 Maja 2015


Coraz więcej białoruskich nauczycieli stosuje ocenianie kształtujące w swojej pracy. Merytorycznie wspiera ich program Szkoła Ucząca Się.

20 Kwietnia 2015


Zapraszamy do Nauczycielskiej Akademii Internetowej! Trwa rejestracja na kursy w roku szkolnym 2015/2016. Na uczestników czeka 1900 miejsc w 8 kursach tematycznych z obszarów kluczowych do rozwoju szkoły.

19 Kwietnia 2015


Do elitarnego programu szkoleniowego Rozwijanie Uczenia się i Nauczania (RUN) zapraszamy szkoły, które już znają i stosują ocenianie kształtujące i pragną się dalej rozwijać. Zostalo tylko kilka miejsc. Zgłoszenia do 30 czerwca.

Strony