Obserwacja wybranych uczniów


 

Obserwacja wybranych uczniów wynika z prostego założenia: ani nauczyciel, ani obserwator podczas lekcji nie są  w stanie obserwować z równie wielkim natężeniem wszystkich uczniów w klasie. Tę praktykę do Polski wprowadził prof. Bill Stroud z Teachers College w Nowym Jorku.

 

Obserwacja wybranych uczniów pozwala nam podejmować działania dotyczące tych uczniów, ale zarazem działania te przełożą się na zmianę w uczeniu całej klasy. Dzięki szczegółowej informacji na temat części klasy poprawiamy nauczanie i uczenie się w całej klasie.

 

Podczas wyboru uczniów do obserwacji należy pamiętać jaki jest jej cel – chcemy pomóc tym, którzy mogą naszym zdaniem uzyskać lepszy stopnień, ale bez naszego zaangażowania i interwencji nie będzie to możliwe.

 

Nad procedurą obserwacji wybranej grupy uczniów pracują nauczyciele ze szkoły Laboratorium: Szkole Podstawowej w Lubieszewie. Początki nie były łatwe. Pierwsze obserwacje były zbyt ogólne, by można było z nich skorzystać. Tak wspomina trenerka CEO: Nauczyciele na spotkaniu opowiadali o wynikach obserwacji. Obserwacje były na poziomie dosyć ogólnym – więc zdecydowałam, że zacznę wydobywać konkrety pytaniami. Jeśli słyszałam: „Bartek na lekcji się wyłącza, przestaje słuchać.” pytałam: w jakiej sytuacji Bartek się wyłączył? Jakie macie dowody na to, że przestał słuchać? Jak to wpłynęło na jego wynik w wykonaniu ćwiczenia, nad którym pracował? Z kim siedział w ławce? Jak to wpływało na jego zaangażowanie? Zadawanie konkretnych pytań zmieniło dynamikę tej rozmowy.

 

Pamiętajmy: Aby nasze obserwacje były skuteczne, należy prowadzić je z wielką starannością, minuta po minucie – tylko wtedy zobaczymy, w jaki sposób nasi uczniowie reagują na polecenia, jak współpracują z innymi, jaka jest dynamika ich pracy na lekcji.

 

Stosowania praktyki uczymy w KLUBIE SUS

Roprac. Magdalena Pater