Szkoła Ucząca Się - zespół 

Lider merytoryczny

dr Jacek Strzemieczny

jacek.strzemieczny@ceo.org.pl

► o mnie

 

Dyrektorka zarządzająca

Marta Dobrzyńska

marta.dobrzynska@ceo.org.pl

► o mnie

 

Ekspertki I eksperci merytoryczni

 

 

Szefowa zespołu ekspertów

Danuta Sterna

danuta.sterna@ceo.org.pl

► o mnie

 

 

prof. Jan Potworowski

jan.potworowski@ceo.org.pl

 

 

Tomasz Kołodziejczyk

tomasz.kolodziejczyk@ceo.org.pl

► o mnie

 

 

Janina Stojak

jaska.stojak@ceo.org.pl

► o mnie

 

 

Mirosława Rokicka

mirka.rokicka@ceo.org.pl

► o mnie

 

 

Laura Piotrowska

laura.piotrowska@ceo.org.pl

► o mnie

 

 

Małgorzata Ostrowska

malgorzata.ostrowska@ceo.org.pl

► o mnie

 

Koordynatorki i koordynatorzy

 

Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy

 

Mateusz Meyer

mateusz.meyer@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 220

 

 

Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany

 

Marta Żukowska

marta.zukowska@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 207

 

 

 

Warsztaty SUS dla rad pedagogicznych

 

Iwona Kluge,

wsus@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 221

 

Nauczycielska Akademia Internetowa

 

 

Dominik Pytlak

dominik.pytlak@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 212

 

 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

 

Agnieszka Świeczka

agnieszka.swieczka@ceo.org.pl

tel. 22 875 85 40 wew. 110

 

 

 

Klub SUS i Laboratoria

 

Anna Dojer

anna.dojer@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 211

 

Wydawnictwo i redakcja

 

Katarzyna Sołtan

katarzyna.soltan@ceo.org.pl

 

 

 

 

Trenerzy i promocja

 

Iwona Kluge

iwona.kluge@ceo.org.pl

tel. 22 622-00-89 wew. 208

 

 

OK Zeszyt

 

Sylwia Tłoczkowska-Daniszewska

sylwia.tloczkowska-daniszewska@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89 wew. 211

 

 

Sprawozdawczość i ewaluacja

 

Justyna Chachuła

justyna.chachula@ceo.org.pl

tel. 22 622 00 89