Szkoła Ucząca Się - zespół


Jędrzej Witkowski - prezes zarządu CEO

Z CEO związany od 2005 roku. Przygodę z fundacją zaczynał jako wolontariusz i animator w programie Młodzi obywatele działają. Koordynował projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i wyborczej, samorządności uczniowskiej oraz edukacji globalnej. Przez kilka lat kierował działem programów młodzieżowych, od 2013 członek zarządu CEO, od 2018 roku prezes zarządu. 

Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)

Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników (m.in. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Edukacja globalna w szkole, Cały świat w klasie, Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich, Młody obywatel).

Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Autor lub współautor kilku opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i edukacji obywatelskiej.

Chce, aby CEO wspierało szkoły w tłumaczeniu młodym ludziom, jak funkcjonuje otaczający ich świat i jak zwykli ludzie mogą go zmieniać.

tel. (22) 622 00 89, e-mail: jedrzej.witkowski@ceo.org.pl

 

Jacek Strzemieczny - lider merytoryczny SUS

Współzałożyciel CEO. Doktor nauk pedagogicznych, trener i superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).  W latach 1980–89 kierował przedszkolem i Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych przy PTP. W latach 1989–1994 był dyrektorem Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dyrektorem polsko-amerykańskiego programu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. Od 1996 r. członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International.

W 2002 r. na Światowym Forum Ekonomicznym nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny". W 2006 r. został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.

W 2011 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r.

Wybrane publikacje i prezentacje

tel. (22) 622 00 89, e-mail: jacek.strzemieczny@ceo.org.pl

 

Danuta Sterna - szefowa działu ekspertów SUS

Ekspertka oceniania kształtującego. Z wykształcenia matematyczka, zajmowała się geometrią algebraiczną. Jest byłym pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, a od 1990 roku nauczycielką warszawskich gimnazjów i liceów. Przez cztery lata była dyrektorką liceum. Od 2000 roku współpracuje  z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca Się. Kieruje zespołem prowadzącym warsztaty dla nauczycieli z całej Polski i  jest szefową zespołu ekspertów SUS.

Szczególnie ważne jest dla niej poszukiwanie efektywnych metod nauczania. Specjalizuje się w ocenianiu kształtującym. Tworzy programy dla szkół i nauczycieli, jest autorką książek: „Ocenianie kształtujące w praktyce”, "Uczę w klasach młodszych"  i „Uczę (się) w szkole”. Prowadzi serwis internetowy poświęcony ocenianiu kształtującemu.

tel. (22) 622 00 89, e-mail: danuta.sterna@ceo.org.pl

 

 

 Tomasz Kołodziejczyk - ekspert wspomagający w rozwoju trenerów SUS

Socjolog, wychowawca, współautor programów "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję", certyfikowany specjalista terapii uzależnień, od wielu lat wspiera, szkoli i superwizuje wychowawców i nauczycieli, zwłaszcza w obszarach uczenia umiejętności psychospołecznych, rozwiązywania problemów wychowawczych, prowadzenia klasy, pracy wokół agresji i przemocy, uzależnień behawioralnych oraz coachingu nauczycielskiego.

tel. (22) 622 00 89, e-mail: tomek.kolodziejczyk@ceo.org.pl

 

 

 

Koordynatorzy działań Szkoły Uczącej Się:

Iwona Kluge - Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych - iwona.kluge@ceo.org.pl - tel. (22) 622 00 89 wew. 111

Izabela Ostrowska - Rozmowy o nauczaniu - izabela.ostrowska@ceo.org.pl - tel. (22) 622 00 89 wew. 111

Justyna Chachuła - Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI) i OK zeszyt - justyna.chachula@ceo.org.pl - tel. (22) 622 00 89 wew. 113

Katarzyna Pucek - Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy (CRS1) - katarzyna.pucek@ceo.org.pl - tel. (22) 622 00 89 wew. 113

Marta Żukowska - Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2) - marta.zukowska@ceo.org.pl - tel. (22) 622 00 89 wew. 207

Anna Dojer - Klub SUS i Laboratoria Praktyki Edukacyjnej - anna.dojer@ceo.org.pl - tel. (22) 622 00 89 wew. 112

Anita Nogal - Nauczycielka I klasa - anita.nogal@ceo.org.pl - tel. (22) 622 00 89 wew. 112

Jolanta Grzebalska - finanse - jolanta.grzebalska@ceo.org.pl