Szkoły Warszawskie


Szkoły Warszawskie to działanie, które było skierowane do szkół z Warszawy i okolic, które chciały wdrażać i pogłębiać ocenianie kształtujące.

Celem działania było stworzenie kultury pracy szkoły polegającej na widocznym  nauczaniu i uczeniu się. Nauczyciele, poprzez udział w kursie internetowym oraz w szkoleniach zintegrowanych z treściami kursu, pogłębiali umiejętność własnego nauczania z uwzględnieniem celów i kryteriów sukcesu. Natomiast szkoły poznawały najnowsze trendy edukacyjne i miały możliwość rozwijania Praktyk Pracy Nauczycieli, dzięki którym powstawały zespoły nauczycieli współpracujących i doskonalących swój warsztat pracy.