Informacje


Szkoły Warszawskie  były działaniem skierowanym do szkół z Warszawy i okolic, które chciały wdrażać i pogłębiać ocenianie kształtujące w swoich szkołach.

Celem działania było stworzenie kultury pracy szkoły polegającej na widocznym  nauczaniu i uczeniu się. Nauczyciele poprzez udział w kursie internetowym oraz w szkoleniach zintegrowanych z treściami kursu pogłębiajł umiejętność własnego nauczania z uwzględnieniem celów i kryteriów sukcesu.

Natomiast szkoły poznawały najnowsze trendy edukacyjne i miały możliwość rozwijania Praktyk Pracy Nauczycieli, dzięki którym powstały zespoły nauczycieli współpracujących i doskonalących swój warsztat pracy.

Szkołom, których dyrektorzy zdecydowali się na przystąpienie do działania, proponowaliśmy szersze wsparcie we wdrażaniu oceniania kształtującego:  

  • roczny kurs internetowy z zakresu oceniania kształtującego dla 4 nauczycieli, którzy stali się liderami oceniania kształtującego w szkole;
  • dwudniowe szkolenie (na początku kursu)  dla nauczycieli zgłoszonych do programu;
  • seminaria dla dyrektorów;
  • spotkania tematyczne dla nauczycieli uczestniczących w kursie internetowym dotyczące oceniania kształtującego oraz Praktyk Pracy Nauczycieli;
  • wsparcie merytoryczne we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole (konsultacje, literatura, pomoc eksperta).