Kontakt


Koordynator działania

Iwona Kluge
iwona.kluge@ceo.org.pl

tel. (22) 622-00-89 wew. 208


Opieka merytoryczna - dyrektorzy i nauczyciele

Izabela Jaskółka-Turek
izabela.turek@ceo.org.pl

 

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa