Letnia gimnastyka umysłu


W dniach 19-21 sierpnia 2015 w Jachrance odbyła się Szkoła Letnia dla nauczycieli biorących udział w programie mentorskim. Tematem wiodącym spotkania była praca nad spójnością celów uczenia się, kryteriów sukcesu oraz zadań edukacyjnych. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział 46 nauczycieli z 19 szkół z Warszawy i okolic.

Przewrót kopernikański

Największym wyzwaniem dla uczestników szkolenia okazał się nowy sposób planowania procesu uczenia się uczniów. Opowiada trenerka, Magda Swat-Pawlicka: „Warsztaty rozpoczęliśmy od refleksji nad podejściem do programu nauczania. Czy realizujemy w szkole program, czy raczej skupiamy się na pracy z podręcznikiem? Ta refleksja stała się punktem wyjścia do pracy nad modułem/działem tematycznym, w którym planowaliśmy cele, kryteria i zadania edukacyjne. Wpierw odnosiłyśmy się do podstawy programowej, wybierając z niej standardy i na tej podstawie formułowałyśmy cele uczenia się. Następnie planowałyśmy, w odniesieniu do standardów i celów, kryteria sukcesu – co uczeń powinien zrozumieć? Co wiedzieć? Co potrafić? Ostatnim krokiem w planowaniu działu była refleksja nad zadaniem edukacyjnym, które będzie dowodem na  osiągnięcie przez uczniów celów i kryteriów sukcesu. W jaki sposób będziemy je oceniać? Czy osiągnięcie wszystkich celów i kryteriów zostanie sprawdzone?”

Wytrącenie z utartych kolein

„Nie jest to dla mnie proste”, powiedziała po warsztacie z planowania cyklu lekcji Monika Szuchnik ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum "Strumienie" w Józefowie. Natomiast Marta Łosiak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97 odkryła: „Jeśli najpierw przemyślę, co chcę osiągnąć, to nagle wszystko staje się proste, znam cel i wiem jaką drogą będę do tego celu podążać i w tej chwili wydaje mi się, że to jest kluczowe.” A Katarzyna Chałupa z ZS  STO stwierdziła: „Faktycznie takie spojrzenie od innej strony jest ważne.”

Bardzo pouczające doświadczenie

Niezwykle wartościowym, choć trudnym doświadczeniem dla nauczycieli uczestniczących w warsztatach była wspólna analiza nagranej lekcji przeprowadzonej przez jedną z uczestniczek spotkania oraz analiza prac uczniowskich z tej lekcji. Następnie, w mniejszych zespołach, uczestnicy spotkania pracowali nad informacja zwrotną dla nauczyciela.

 

Letnia Szkoła mentorów była kolejnym szkoleniem z cyklu warsztatów dla nauczycieli w ramach działania mentorskiego. Spotkania rozpoczęliśmy w listopadzie 2014 r. Przygotowujemy grupę nauczycieli do współpracy z tworzoną właśnie placówką kształcenia przyszłej kadry pedagogicznej. Jest to projekt realizowany przez Fundację Dobrej Edukacji i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Tekst: Mirosława Rokicka, Magda Swat-Pawlicka, Tomasz Kołodziejczyk, Magda Zych, oprac. Magda Pater. Śródtytuły są cytatami wypowiedzi uczestników warsztatów.