Warsztaty dla przyszłych mentorów


W dniach 4 – 5 oraz 9 - 10 lutego 2015 roku w siedzibie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie odbyły warsztaty dla nauczycieli języka polskiego oraz dla nauczycieli matematyki, którzy będą pełnić rolę mentorów w projekcie CEO na rzecz kształcenia przyszłych nauczycieli.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był pracy nad tworzeniem dobrej lekcji. Uczestnicy, pracując w grupach, pisali konspekty lekcji na wybrane przez siebie tematy.  Mieli przy tym na uwadze zasady oceniania kształtującego oraz szczególnie efektywne praktyki nauczania.  Zatem musieli ustalić temat lekcji, jej cel i kryteria sukcesu oraz zastanowić się, jaką wiedzę na dany temat uczniowie już posiadają. Dużo czasu poświecili na planowanie zadań - uczących i prowadzących do osiągnięcia zaplanowanych celów. Analizowali zadania pod względem wymogów intelektualnych i czynności poznawczych oraz umiejętności, jakie potrzebne są uczniom. Posługiwali się przy tym m.in. taksonomią Blooma. Krok po kroku omawiali poszczególne elementy lekcji: początek, część główną i podsumowanie, zaplanowali także pracę domową. „Przygotowanie do lekcji jest połową sukcesu” – stwierdziła po warsztatach jedna z uczestniczek.

Drugiego dnia uczestniczący w warsztatach nauczyciele ćwiczyli umiejętność obserwacji lekcji i udzielania informacji zwrotnej po lekcji. W tym celu obserwowali fragmenty nagranych lekcji, a następnie omawiali ją w trzyosobowych grupach. Jedna z uczestniczek wcielała się w rolę nauczyciela prowadzącego lekcję, druga występowała, jako nauczyciel obserwujący, a trzecia, jako obserwator tej sytuacji. Zadaniem obserwującego lekcję nauczyciela było przedstawienie zaobserwowanych faktów. Oddzielenie faktów od opinii okazało się niełatwym zadaniem. Po zakończonych warsztatach nauczyciele przyznali jednak, że wiedzą jak powinna wyglądać prawidłowa informacja zwrotna a jej udzielanie jest teraz kwestią praktyki i ćwiczeń. „Wiem, jak się do tego przygotować, o co pytać, na co zwracać uwagę” tak podsumowała swoje doświadczenia nauczycielka języka polskiego.

Warsztaty prowadzone były przez ekspertów merytorycznych oraz trenerów CEO – Magdalenę Swat-Pawlicką oraz Tomasza Kołodziejczyka.

 

Projekt kształcenia przyszłych nauczycieli jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Dobrej Edukacji we współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia z Nowego Jorku.