Wspólna analiza, doskonalenie, uczenie się..


6, 7 oraz 13 listopada 2015 roku odbyły się ostatnie z cyklu szkolenia dla nauczycieli, przygotowujących się do pełnienia roli mentorów w przyszłych szkołach klinicznych.

Celem warsztatów było podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas dotychczasowego udziału w programie. Uczestnicy mieli okazję wykorzystać w praktyce umiejętności  planowania procesu uczenia się uczniów.

W grupach – czyli w takich warunkach w jakich pracuje się w szkole - uczestnicy analizowali własne scenariusze pod kątem czterech elementów dobrej lekcji (otwarcie, ćwiczenia kontrolowane, praca własna i podsumowanie) oraz wymogów poznawczych zadań edukacyjnych. Oglądali też nagrania z lekcji. Udzielali sobie informacji zwrotnej i wspólnie pracowali nad udoskonaleniem wybranych przez autora elementów. W podobny sposób analizowali i poddawali refleksji zaplanowane przez siebie działy. Analizowane były też prace uczniowskie z oglądanych lekcji. Podczas APU uczestnicy wyznaczali facylitatora spośród członków grupy. Na zakończenie nauczyciele poddali refleksji planowanie procesu uczenia poprzez analizę samodzielnie zaplanowanego działu.

Wszyscy wykazali się dużą samodzielnością, co pokazało, że dobrze się czują stosując zaproponowane przez nas metody i procedury. W rundach – po każdym module warsztatów – uczestnicy dzielili  się refleksjami, z których wynikało, że taki model pracy był im bardzo potrzebny i dostrzegli dużą wartość w możliwości wspólnego analizowania i doskonalenia własnych lekcji. Podkreślane też było, jak dużo wszyscy nauczyli się od siebie nawzajem.

Atmosfera podczas warsztatów była bardzo dobra, uczestnicy byli dobrze przygotowani i z chęcią poddawali analizie własną pracę oraz podkreślali, że jest możliwe dzięki poczuciu bezpieczeństwa w grupie. Warsztatom towarzyszyła atmosfera wspólnej pracy i dzielenia się doświadczeniami w myśl japońskiego przysłowia: „Nikt z nas w pojedynkę nie jest tak bystry, jak my wszyscy razem".

Cykl szkoleniowy dla przyszłych mentorów związany był z planami powołania przez Fundację Dobrej Edukacji i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej innowacyjnej instytucji kształcenia przyszłych nauczycieli. 

Aleksandra Mikulska, Joanna Walczak