Poznajemy amerykańskie doświadczenia


1 października 2014 roku w Warszawie odbyło się seminarium dla przedstawicieli placówek uczestniczących w działaniu Szkoły Warszawskie, realizowanym w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Eksperci z Teachers College Uniwersytetu Columbia opowiadali o dobrych praktykach, dotyczących procesu przygotowania kandydatów do roli nauczycieli, stosowanych z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych.

 

Teachers College w Nowym Yorku ma za sobą bogate 125 letnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Dobrej Edukacji przygotowuje się do utworzenia Teachers College w Polsce, dlatego dobre doświadczenia są nam bardzo w tym pomocne.

Lin Goodwin przestawiła amerykańskie doświadczenia w obszarze kształcenia nauczycieli tzw. praktykę kliniczną, polegającą na wprowadzeniu osób przygotowujących się do roli nauczyciela do szkół. Wykład pełnił rolę zarówno edukacyjną, jak i wytyczającą wybrane kierunki, możliwe do zastosowania na polskim gruncie.

Zaskakujący był wysiłek Teachers College w pełnieniu opieki nad szkołami klinicznymi oraz bardzo staranne przyjmowanie kandydatów na studia.  Szkoła będąca szkołą ćwiczeń (kliniczną) jest w stałym kontakcie z Teachers College, wykładowcy regularnie poddają parce nauczycieli superwizji i wspólnie wyznaczają kierunki rozwoju.  Teachers College jest bardzo znaną uczelnią i wielu przyszłych nauczycieli chce w niej studiować, dlatego proces rekrutacji nauczycieli jest długi i przyjmowani są tylko najbardziej zmotywowani kandydaci.

 

Jacek Strzemieczny i Danuta Sterna reprezentujący Centrum Edukacji Obywatelskiej przybliżali tak zwane wieloefektowe praktyki pracy nauczycieli w  tym: doskonalącą analizę lekcji, spacer edukacyjny, OK – obserwację, analizę prac uczniowskich. Są to praktyki, które chcielibyśmy, aby były stosowane w szkołach polskich, a na początku choć w szkołach klinicznych.