Konferencja Upowszechniająca


O Tytuł Szkoły Uczącej Się mogą starać się szkoły uczestniczące w Klubie SUS. Szkoły w tym działaniu rozwijają nauczanie i uczenie się uczniów realizując wybrane indywidualnie przez szkołę wyzwanie oraz wykorzystując Praktyki Współpracy Nauczycieli (PWN). 

 

Podstawą uzyskania Tytułu SUS jest rzetelne uczestnictwo w wyżej wymienionych działaniach oraz organizacja konferencji upowszechniającej dobre nauczanie i profesjonalną współpracę nauczycieli w jego doskonaleniu.

 

Asystent szkoły z ramienia CEO, sprawujący opiekę merytoryczną nad szkołą w programie, w dialogu ze szkołą ustala jej gotowość do organizacji konferencji upowszechniającej i uzyskania Tytułu Szkoły Uczącej Się.

 

Szkoła może przystąpić do organizji konferencji upowszechniającej, jeśli uczestniczy w Klubie SUS przez 2 lata lub dłużej oraz:

 • określiła i realizowała wyzwanie lub wyzwania dotyczące uczenia się i nauczania,
 • wykorzystuje Praktykę lub Praktyki Współpracy Nauczycieli,
 • dzieli się doświadczeniami z innymi szkołami np. w czasie konferencji i warsztatów Klubu SUS, konferencji w innych szkołach klubowych.

Najlepszym sposobem przygotowania się do organizacji konferencji jest uczestnictwo w konferencji w innej szkole. Terminy konferencji i innych wydarzeń w Klubie SUS.


CELE KONFERENCJI

Konferencja upowszechniająca jest spotkaniem w szkole ubiegającej się o Tytuł Szkoły Uczącej Się. W trakcie konferencji gospodarze przedstawiają swoją pracę nad doskonaleniem uczenia się i nauczania. Goście poznają wyzwanie realizowane przez szkołę i drogę, którą szkoła przeszła w jego realizacji. Uczestniczą w refleksji na temat osiągniętych efektów. Zwieńczeniem konferencji jest wręczenie gospodarzom spotkania Tytułu Szkoły Uczącej Się, jako potwierdzenie wysokiej jakośći pracy szkoły.

 

Koncepcję i program konferencji przygotowuje szkoła, wspierana merytorycznie przez asystenta. Gospodarze prowadzą także aktywności dla uczestników podczas konferencji.

 

Celem konferencji jest:

 • upowszechnianie dobrego nauczania i profesjonalnej współpracy nauczycieli nad jego doskonaleniem.

 

Kryteria sukcesu dla konferencji upowszechniającej:

 • przedstawienie wyzwania szkoły wraz z uzasadnieniem, dlaczego je wybrano,

 • ukazanie drogi, którą przeszła szkoła we wspólnej pracy nad wyzwaniem,

 • pokazanie "na żywo" efektów osiągniętych w wyniku wspólnej pracy nauczycieli i uczniów nad wyzwaniem ,

 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między gospodarzami i gośćmi konferencji.

 

ORGANIZACJA - KROK PO KROKU:

 1. Szkoła ustala z asystentem gotowość do zorganizowania konferencji upowszechniającej i termin wydarzenia.
 2. Na co najmniej miesiąc przed wydarzeniem szkoła wysyła zgłoszenie organizacji konferencji poprzez formularz .
 3. Na co najmniej 3 tygodnie przed wydarzeniem, wysyła do koordynatorki Klubu SUS program konferencji.
 4. Szkoła zaprasza gości.

Koordynatorka Klub SUS przesyła szkole listę szkół w działaniach programu Szkoła Ucząca się z danego regionu. Wśród gości powinni się znaleźć przedstawiciele co najmniej 3 szkół uczestniczących w działaniach: Całościowym Rozwój Szkoły - poziom podstawowy lub zaawansowany lub w Klubie SUS. Gdyby zgromadzenie wymaganej liczby gości nastręczało trudności, prosimy o kontakt z koordynatorką Klubu SUS.

Koordynatorka Klub SUS umieszcza informacje o zbliżającej się konferencji  na stronach SUS oraz rozsyła zaproszenie do szkół w Klubie SUS.

 1. Na tydzień przed konferencją szkoła przekazuje koordynatorce Klubu SUS listę spodziewanych gości. Koordynatorka przesyła do szkoły zaświadczenia dla uczestników oraz certyfikat Tytułu SUS.

 

Koszt: opłata administracyjna w wysokości 600 zł obejmuje koszt konsultacji asystenta - moderatora przed konferencją, jego udział  w wydarzeniu, koszt certyfikatu oraz obsługę administracyjną. Fakturę ("Doskonalenie nauczycieli w radzie pedagogicznej - Tytuł SUS") przesyłamy po wydarzeniu.

 

 

Uzyskanie tytułu po raz drugi

Tytul Szkoły Uczącej przyznawany jest za 2 lata pracy poprzedzające organizację konferencji. Można się o niego ubiegać ponownie nie wcześniej niż po 2 latach.

 

Uzyskanie tytułu po raz trzeci - Tytuł Lidera Szkół Uczących Się

Gdy szkoła zdobywa tytuł SUS po raz trzeci, jest to Tytuł Lidera SUS, który przyznawany jest bezterminowo.