Panel koleżeński w Sadkach


Uwieńczeniem pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego był panel koleżeński zorganizowany w Szkole Podstawowej w Sadkach 17 listopada 2017 r. W ciągu minionych czterech lat nauczyciele doskonalili swe nauczanie wykorzystując strategie oceniania kształtującego i teraz, podczas panelu, otworzyli drzwi klas, aby przedstawić gościom efekty swojej pracy z uczniami. Do uczestniczenia w spacerze edukacyjnym zostało zaproszonych 12 panelistów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem, Szkoły Podstawowej w Stawkach oraz Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim. Gościnnie – w spacerze edukacyjnym uczestniczyła również pani Ewa Lemańska-Lewandowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zajmująca się edukacją przyszłych nauczycieli.


Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – pani Lidia Serwińska witając wszystkich serdecznie, a następnie paneliści dokonali ostatnich przygotowań do obserwacji lekcji. Podczas spaceru obserwacji zostało poddanych sześć lekcji: edukacja wczesnoszkolna w dwóch klasach pierwszych oraz w klasie trzeciej, język niemiecki oraz matematyka w dwóch klasach szóstych i język polski w klasie piątej. Na każdej lekcji obserwowano działania uczniów i nauczyciela pod kątem strategii I:

- Określanie celów i kryteriów do lekcji

- Odwoływanie się do celów lekcji

- Podsumowanie celów i kryteriów 

 

W wyniku obserwacji paneliści zebrali dowody, na podstawie których określili wzorce pracy w szkole w obrębie strategii I:

- Nauczyciele podają lub ustalają wspólnie z uczniami cel lekcji, przy czym cel lekcji jest eksponowany w taki sposób, aby był widoczny przez cały czas trwania zajęć /zapisany na tablicy, wyświetlony, zapisany na kartkach umieszczanych na tablicy, zapisany w zeszycie/.

- Nauczyciele sprawdzają rozumienie celu przez uczniów, uzyskują o tym informację od uczniów wykorzystując światła, kciuki, patyczki, parafrazę, a zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć cel lekcji.

- Nauczyciele podają lub wspólnie z uczniami ustalają kryteria sukcesu sprawdzając w różny sposób ich rozumienie.

- Podczas realizacji kryteriów sukcesu – nauczyciele robią „stop klatki” i sprawdzają razem z uczniami, co już udało się osiągnąć: uczniowie dokonują pogłębionej samooceny – potrafią powiedzieć, co już potrafią, co było łatwe, a co trudne, nad czym muszą jeszcze popracować; wiedzą również na jakim etapie lekcji się znajdują i co jeszcze pozostało do realizacji.

- Podsumowanie lekcji odbywa się w odniesieniu do celu i wyznaczonych kryteriów z udziałem uczniów, którzy dokonują samooceny oraz zastosowaniem różnorodnych technik: światła, zdania niedokończone, kciuki, rundka bez przymusu, patyczki.

Opracowane wzorce zostały omówione z nauczycielami i dyrekcją szkoły podczas wspólnego spotkania, na którym paneliści przekazali także zauważone przez siebie dowody na realizację pozostałych strategii.  Istotnym tego przykładem jest fakt, że uczniowie współpracują ze sobą w parach lub większych grupach wykonując zadania i korzystając wzajemnie ze swoich zasobów (grupy eksperckie) czy też z powodzeniem realizowana ocena koleżeńska oraz samoocena z wykorzystaniem pracy wzorcowej. Paneliści mieli również możliwość rozmowy z uczniami, którzy rzeczowo wypowiadali się o tym, co pomaga im uczyć się.

Prezentacja zmiany, jaka dokonała się w Szkole Podstawowej w Sadkach pod wpływem wdrożenia oceniania kształtującego, nastąpiła poprzez przedstawienie filmu przygotowanego profesjonalnie przez zespół Pomocnych Przyjaciół. Wzbudził on powszechne zainteresowanie wśród zgromadzonych gości pokazując wydatnie różnice pomiędzy wcześniejszą pracą nauczycieli, a obecną – realizowaną z zastosowaniem strategii oceniania kształtującego.

Zgromadzeni goście wzięli udział w dyskusji world cafe angażując się w rozmowach na tematy ważne dla szkoły: Rola nauczyciela we współczesnej szkole. Szkoła marzeń, czyli jaka? Współpraca – potrzeba, czy przeszkoda? Co pomaga się uczyć? Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim, kiedy i o czym? Efekty dyskusji, spisane na plakatach stały się cennymi informacjami dla szkoły, które z pewnością posłużą jako drogowskazy do dalszej pracy zgodnej z potrzebami społeczności szkolnej.

Na zakończenie panelu nastąpiła najważniejsza jego część: przekazanie Szkole Podstawowej w Sadkach Tytułu Szkoły Uczącej Się na ręce pani dyrektor Lidii Serwińskiej, a pierwsze gratulacje szkoła otrzymała wraz z listem prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej – dr. Jacka Strzemiecznego oraz Dyrektor Zarządzającej Programu SUS – pani Marty Dobrzyńskiej.

 

Elżbieta Elmrych – moderatorka panelu, opiekunka szkoły w programie CRS2