PANEL KOLEŻEŃSKI W SP NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RAKSZAWIE


Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.

Albert Einstein

Każdy, kto miał okazję uczestniczyć 8 grudnia 2017 roku w panelu koleżeńskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Rakszawie nie wątpi, że nauczyciele tej szkoły dążą do rozwoju osobowości swoich uczniów. Przez kilka ostatnich lat szkoła pracowała w programach Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy i zaawansowany, przyglądając się wnikliwie procesom nauczania i uczenia się uczniów. Panel koleżeński był podsumowaniem tej pracy i spojrzeniem na efekty wdrażania strategii oceniania kształtującego.

W tym ważnym dla szkoły święcie uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 3 z Zakopanego, Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Wróblowic i Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Do grupy panelistów dołączył również p. Mariusz Kalandyk – pracownik Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz przedstawicielka Szkoły Podstawowej w Łętowni.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – pani Zofia Antosz witając wszystkich przybyłych gości. Po zapoznaniu z planem dnia i niezbędnych przygotowaniach, paneliści w małych grupach, wyruszyli na zaplanowane obserwacje lekcji do: p. E. Mierzwy (edukacja polonistyczna, klasa III), p. J. Szeli (edukacja wczesnoszkolna, klasa I), p. B. Babiarz (język polski, klasa VI), p. L. Kurgan (przyroda, klasa IV), p. M. Jagusztyn (język angielski, klasa VII) oraz p. B. Komorowskiej (matematyka, klasa V).

W oparciu o dowody zebrane podczas spaceru oraz wyniki rozmów z uczniami i nauczycielami zdiagnozowano funkcjonujące w szkole standardy pracy:

Strategia I

 • Nauczyciel podał lub wspólnie z uczniami ułożył cele lekcji.
 • Nauczyciel sprawdza czy uczniowie rozumieją cel.
 • Nauczyciel podaje lub ustala z uczniami kryteria sukcesu do lekcji, uczniowie sygnalizują zrozumienie kryteriów.
 • Cel i kryteria są widoczne przez cały czas trwania lekcji.
 • Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją poszczególne kryteria.
 • Nauczyciel odwołuje się do kryteriów sukcesu podczas realizacji lekcji, sprawdza wraz z uczniami, co już udało się osiągnąć .
 • Nauczyciel podsumowuje lekcję w odniesieniu do kryteriów sukcesu (zdania podsumowujące, zadania podsumowujące).

Strategia IV

 • Nauczyciel dokonuje podziału uczniów na pary/grupy
 • Nauczyciel podaje lub wypracowuje wspólnie z uczniami kryteria sukcesu do pracy w parach.
 • Nauczyciel planuje zadania dostosowane do pracy w grupach
 • Uczniowie pracując w parach/ grupach rozwiązują zadanie według kryteriów sukcesu.
 • Uczniowie dokonują samooceny w oparciu o kryteria do zadania.

W drugiej części dnia do panelistów dołączyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty – p. Alicja Szczepańska oraz władz gminnych: Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Kula, Sekretarz Gminy Rakszawa p. Bożena Więcław – Babiarz, sołtys sołectwa Rakszawa Górna – Teresa Sroczyk, dyrektor ZEASiP – J. Wiśniowska, radny Gminy Rakszawa – Rafał Falandysz oraz przedstawiciele rodziców i uczniowie szkoły. W tej części panelu zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z historią czteroletniej pracy nauczycieli nad doskonaleniem uczenia się i nauczania oraz strategiami oceniania kształtującego. Następnie odbyła się dyskusja World Cafe dotycząca następujących zagadnień:

 1. Szkoła marzeń, czyli jaka?
 2. Co oznacza dialog w szkole: kto z kim?, kiedy i o czym?
 3. Dobra lekcja, czyli jaka?
 4. Zalety pracy w grupie podczas lekcji.
 5. W jaki sposób wspomagać uczniów, aby wzięli odpowiedzialność za swój proces uczenia się?
 6. Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się?
 7. Korzyści dla ucznia, nauczyciela i rodzica wynikające z samooceny/oceny koleżeńskiej.
 8. Współpraca z rodzicami – potrzeba czy przeszkoda?

Bardzo zaangażowani w dyskusję byli uczniowie i rodzice, którzy mieli wiele pomysłów na nowe wyzwania dla szkoły. W atmosferze panującej w sali podczas tej części spotkania wyczuwało się dobry kontakt między wszystkim grupami szkolnej społeczności. W efekcie tych rozmów i zgłaszanych pomysłów, szkole i nauczycielom z pewnością nie zabraknie nowych wyzwań i inspiracji do dalszego kreatywnego działania.

Ten niewątpliwie ważny dla szkoły dzień zakończył się odczytaniem listu prezesa Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej - dr Jacka Strzemiecznego oraz Dyrektor Zarządzającej Programu SUS - Marty Dobrzyńskiej i przekazaniem tytułu Szkoły Uczącej Się na ręce dyrektorki szkoły Zofii Antosz. Gratulujemy nauczycielom i uczniom otrzymania zaszczytnego tytułu oraz życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu nauczania i uczenia się.

Opiekunka szkoły w programie CRS2

Ewa Mazepa