Panel Koleżeński w SP w Łagiewnikach


„Lepsze doświadczenia szkolne uczniów dzięki ocenianiu kształtującemu”

Do grona Szkół Uczących Się dołączyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Historia pracy z ocenianiem kształtującym w tej szkole jest długa. Początkowo szkoła była gimnazjum i jako gimnazjum uczestniczyła w CRS1. Kiedy do gimnazjum dołączono szkołę podstawową i utworzono zespół szkół, do CRS1 weszli nauczyciele szkoły podstawowej. Do poziomu zaawansowanego, czyli CRS2 weszli wspólnie nauczyciele gimnazjum i szkoły podstawowej, a w trakcie jego trwania zespół szkół przekształcił się w jeden organizm – w szkołę podstawową. Taki czas realizacji programu, choć z pozoru długotrwały, to dla głębokiej zmiany sposobu pracy nauczycieli, a przede wszystkim sposobu myślenia o pracy z uczniami, nie jest taki. Zmiana wymaga konsekwencji, cierpliwości, powtarzalności, namysłu, procesu. Wówczas można liczyć na dobre efekty.

Efekty te można obserwować na co dzień, a goście panelowi z Ciepłowodów i Wrocławia widzieli to podczas swojej wizyty, która odbyła się 4 grudnia 2019 roku.

Nauczyciele wybrali klasyczną formę wizyty panelowej podczas której w czasie spaceru edukacyjnego obserwacji poddano 6 lekcji, a podczas nich sposoby realizacji I strategii OK, czyli określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
Wnioski, które pojawiły się w wyniku zaobserwowanych na prezentowanych lekcjach wzorców są następujące:
Na każdej lekcji uczniowie poznają cele i kryteria lekcji.

Uczniowie mają możliwości, aby sprawdzić własne zrozumienie celów i kryteriów. Często stwarzane są okazje do tworzenia celów przez nich samych.

Cele, a zwłaszcza kryteria lekcji są podawane w taki sposób, że uczniowie mogą z nich korzystać w ciągu całej lekcji, a także w domu.

Kryteria lekcji są konsekwentnie monitorowane.

Każda lekcja jest podsumowywana (w odniesieniu do realizacji celów i kryteriów). Sposoby podsumowania są różnorodne.

Uczniowie dzięki stosowanym sposobom monitorowania poddają refleksji swój proces uczenia się.


Niezwykle ważną częścią dnia było spotkanie z uczniami – mieliśmy okazję rozmawiać z przedstawicielkami i przedstawicielami prawie wszystkich roczników uczniów – od klasy drugiej, do siódmej. Młodzi ludzie opowiedzieli nam o tym, dlaczego lubią swoją szkołę, co jest dla nich ważne, jak odbierają pracę z ocenianiem kształtującym. Wśród pytań pojawiło się także takie o to, co wolą – informację zwrotną, czy stopień. Odpowiedzi pokazały, że ocenianie kształtujące nie jest w tej szkole pustym pojęciem, a uczniowie nie wyobrażają sobie innego sposoby pracy.

W drugiej części wizyty panelowej była okazja do rozmowy na tematy ważne dla szkolnych społeczności. Podczas word cafe rozmawialiśmy, w różnorodnych, mieszających się zespołach, o następujących kwestiach:

Współpraca - potrzeba, czy przeszkoda?

Rola nauczyciela we współczesnej szkole

Dla kogo jest szkoła?

Szkoła marzeń, czyli jaka?

Dobra lekcja, czyli jaka?

Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?

Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się?


Na zakończenie, przedstawiciele grup przedstawili niezwykle interesujące podsumowania.

Podsumowanie tego dnia, a tak naprawdę - kilku ostatnich lat pracy, mogło być tylko jedno -  na ręce Pani Dyrektor przekazany został symbol nadania szkole Tytułu Szkoły Uczącej Się, czyli słynna „blacha”. Gratulujemy!

 

Janina Stojak - opiekunka szkoły w programie CRS2 edycja VII