Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej im. 6 Dywizji Powietrzno – Desantowej w Babicach


Szkoła Podstawowa im. 6 Dywizji Powietrzno - Desantowej w Babicach jest kolejną szkołą czwartej edycji programu Rozwijanie Uczenia Się i Nauczania (RUN), która otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej Się. Szkoła ta w latach 2014-2016 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (CRS2) w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Podsumowanie i prezentacja efektów działań placówki w programie miały miejsce podczas Panelu Koleżeńskiego, który odbył się 24 lutego 2017r. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele szkół CRS2, zaproszeni goście oraz przedstawiciel programu Szkoła Ucząca Się.

Elementem wizyty panelowej był spacer edukacyjny, podczas którego obserwacji poddane zostały dwie strategie:

I – „Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu”.

II – „Prowadzenie przez nauczyciela dialogu z uczniami przez zadawanie pytań, organizowania zadań edukacyjnych, które umożliwią uczniom spełnienie kryteriów sukcesu”.

W spacerze uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach oraz Gimnazjum nr 1 w Jaworznie.

Podczas spaceru zostały potwierdzone pozytywne wzorce pracy z uczniami. Poniżej szczegółowe wyniki z obserwacji  6 lekcji.

 • Nauczyciel podał lub ułożył wspólnie z uczniami cel lekcji (6/6)
 • Zapytani uczniowie potrafią wytłumaczyć w swoim języku jaki jest cel lekcji (6/6)
 • Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel (6/6)
 • Uczniowie sygnalizują stopień rozumienia celu (6/6)
 • Nauczyciel przedstawia lub wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu do celu lekcji i umożliwia uczniom korzystanie z nich w czasie lekcji (6/6)
 • Uczniowie sygnalizują stopień rozumienia kryteriów sukcesu (6/6)
 • Nauczyciel podczas realizacji kryteriów sukcesu robi “stop klatki” i sprawdza razem z uczniami co już osiągnęli, otrzymując IZ o postępie realizacji kryteriów (6/6)
 • Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania monitorujące stopień realizacji NACOBEZU, (podczas “stop klatki”) (6/6)
 • Nauczyciel zadaje uczniom pytania, prowadzi z nimi dialog, organizuje (proponuje) zadanie edukacyjne, które umożliwia spełnienie kryteriów sukcesu (6/6)
 • Uczniowie realizują zadanie edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela (6/6)
 • Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do celu i kryteriów sukcesu, wykorzystując konkretne techniki (6/6)
 • Uczniowie potrafią udzielić odpowiedzi na pytania czego nauczyli się podczas lekcji w odniesieniu do celu i NACOBEZU (6/6)

Obserwatorzy nie wskazali obszarów wymagających wzmocnienia.

W trakcie Panelu Koleżeńskiego odbyła się także dyskusja world cafe z udziałem wszystkich zebranych: nauczycieli, rodziców, przedstawicieli lokalnych władz oraz przyjaciół szkoły. Jej celem była wymiana doświadczeń i pomysłów nt. obszarów pracy szkoły oraz dalszych kierunków jej rozwoju. Poniżej tematy, które zostały poruszone podczas dyskusji.

●         Co daje uczniom, nauczycielom i rodzicom ocenianie kształtujące?

●         Ocena stopniem czy informacja zwrotna?

●         Rodzic odbiorcą czy współuczestnikiem procesu nauczania?

●         Współczesny nauczyciel w pracy z ok?

●         Szkoła przyszłości, czyli jaka?

●         Jak rozwinąć u ucznia odpowiedzialność za własne uczenie się?

Oficjalną część zakończyło wręczenie szkole Tytułu Szkoły Uczącej Się.

Jacek Pasierb

opiekun szkoły w Programie CRS2

moderator panelu