Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie - 24.11.2017r.


Co można powiedzieć, napisać o szkole, która wszystko ma, w której wiele się dzieję, z której nie chce się wychodzić?

To szkoła, która "łapie za serce i umysł", o której trudno zapomnieć...
"Nowoczesna szkoła z tradycjami" - tak o sobie mówią i myślą Ci, którzy ją tworzą, dzień po dniu, godzina po godzinie, lekcja po lekcji -  nauczyciele, uczniowie, rodzice.... Tak też widzą ich przyjaciele, partnerzy, goście...
Dlaczego nowoczesna? Liczne projekty, programy, eksperymenty, praktyki edukacyjne pozwalają rozwinąć się każdemu z licznych nauczycieli tworzących radę pedagogiczną "Jedyneczki". Każdy znalazł obszar, w którym się spełnia i realizuje w swojej codziennej pracy z uczniami. Nikt nie odstaje i mimo tego, że każdy jest inny, to razem tworzą wspólną jakość. Bez zadęcia, bez ogłaszania się na rogatkach i zbędnego zamieszania. 
Z tradycjami? I owszem - planując kolejne działania na jutro, nigdy nie zapominają, o tym, co było wczoraj. Pamiętają o wszystkim, co pozwoliło im znaleźć się w tym miejscu, wykorzystują doświadczenia własne i wcześniejszych pokoleń uczniów, nauczycieli, dyrektorów. 
Szkoła wzmacnia to, co dobre i ciągle idzie do przodu... Jednak na uwagę zasługuje fakt, że nie robi tego po to, by "zaliczyć" kolejną bazę - nie za wszelką cenę. U podstaw sukcesu tej szkoły jest uczeń. To własnie uczniowie są motorem zmiany - ich rozwój, sukcesy, ich poczucie wartości i bezpieczeństwa. To także tradycja tej szkoły... Dla uczniów nauczyciele podejmują kolejne wyzwania, planują, wdrażają i monitorują. Czy aby na pewno jest to słuszny kierunek działań? Czy każdy z uczniów zostanie we właściwy sposób objęty opieką zgodnie z jego potrzebami? 
Mało tego -  pracują z uczniami tak, aby oni sami mogli jeszcze w szkole, przed wejściem w dorosłość, zacząć sami świadczyć i decydować o sobie, swojej nauce, rozwoju i sukcesie. Właśnie to wyróżnia tę szkołę i każe stawiać pytanie:Jak oni to robią? Jak ja mogę zrobić to samo w swojej szkole, na swoich lekcjach?
Ci, którzy mieli okazję gościć w "Jedyneczce" w maju na Konferencji Upowszechniającej praktykę OWU, a także paneliści uczestniczący teraz w listopadowym Panelu Koleżeńskim w ramach CRS2 wiedzą, jaka jest recepta na Szkołę Uczącą Się w wydaniu SP1 w Piastowie :) Zresztą pani dyrektor Urszula Skrzypczak, liderki, liderzy zespołów szkolnych, nauczyciele, zapytani uczniowie i rodzice nie kryją, jaka była droga i jakie działania budowały w czasie dzisiejszą jakość...
Dlatego warto wiedzieć, że SP1, jako Laboratoryjna Szkoła Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego uczenia się i dzielenia doświadczeniem w ramach praktyk edukacyjnych ... Myślę, że warto skorzystać i "od środka" zapoznać się z warsztatem pracy nauczycieli tej szkoły. 
Małą próbkę możliwości nauczycieli i uczniów "Jedyneczki" mieli okazję zobaczyć goście - paneliści w czasie spaceru edukacyjnego, który odbył się podczas Panelu Koleżeńskiego 24.11.2017 r. w ramach podsumowania udziału szkoły w dwuletnim programie Całościowy Rozwój Szkoły - poziom zaawansowany (edycja RUN V; w latach 2015-2017). Obszarem obserwacji były działania z zakresu I strategii: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu oraz strategii IV: Umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”. Zaobserwowane przez panelistów dowody na stosowanie strategii miały najwyższą liczbę wskazań. Poniżej pozytywne wzorce pracy szkoły zebrane w czasie obserwacji 6 lekcji:
Strategia I
Nauczyciel podaje lub układa wspólnie z uczniami cel lekcji i kryteria sukcesu w tym także nauczyciel układa cel wspólnie z uczniami 
Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie rozumieją cel/kryteria sukcesu, a uczniowie sygnalizują stopień ich zrozumienia 
Nauczyciel wraz z uczniami podczas lekcji odwołuje się do celu lub kryteriów/sprawdzają, co już udało się osiągnąć/  
Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje lekcję w odniesieniu do celu/kryteriów 
Strategia IV
Nauczyciel stwarza warunki do wzajemnego uczenia się uczniów poprzez pracę w parach/ grupach - uczniowie realizują zadanie/ rozwiązują problem, współpracując ze sobą w parach lub w grupach 
Nauczyciel umożliwia prezentowanie, a uczniowie prezentują efekty pracy nad zadaniem realizowanym w parach/grupach 
Nauczyciel stwarza warunki uczniom do udzielenia informacji zwrotnej/dokonania samooceny lub oceny koleżeńskiej, bądź sam udziela IZ do wyników pracy uczniów - uczniowie udzielają sobie informacji zwrotnej/ dokonują samooceny do wybranych prac
W trakcie spaceru wskaźniki określone w ramach strategii IV dotyczące stwarzania uczniom "przestrzeni" udzielania sobie oceny koleżeńskiej do wyników współpracy w grupach stworzyły możliwość zaobserwowania dowodów na strategię III (informacja zwrotna) oraz na strategię II (dialog uczeń - nauczyciel).
Obserwatorami strategii podczas spaceru edukacyjnego byli licznie przybyli  nauczyciele ze szkół stosujących ocenianie kształtujące. Dziękuję za udział i pracę panelistkom z Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie, Zespołu Szkół w Strachówce, Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Adamowie, Szkoły Podstawowej nr 185 w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie. Współpraca z Wami przy określaniu wzorców pracy w TAKIEJ SZKOLE była prawdziwą przyjemnością i zaszczytem! 
W drugiej części panelu dołączyli do zgromadzonych osób Burmistrz Miasta Piastowa - p. Grzegorz Szuplewski oraz Przewodnicząca Rady Miasta - p. Agata Korczak, którzy razem z panelistkami, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami uczestniczyli w dyskusji world cafe wokół wybranych przez szkołę tematów:
 Co pomaga uczniom się uczyć?
 Dobra lekcja, czyli jaka?
Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim, kiedy i o czym?
Współpraca – potrzeba czy przeszkoda?
Wyniki rozmów oraz spaceru to dla SP1 w Piastowie kolejny materiał do analizy i planowania dalszej pracy z uczniami. Jak mówi sama pani dyrektor, na której ręce został przekazany Tytuł Szkoły Uczącej Się: "To, że jest dobrze, nie oznacza, że nie może być jeszcze lepiej ".
Gdy wyjeżdżałam wieczorem z Piastowa, ta niesamowita grupa nauczycieli ze szkoły o podwójnym już teraz Tytule Szkoły Uczącej Się, razem z panią dyrektor planowała już kolejne spotkanie robocze. 
Współpraca z "Jedyneczką" w Piastowie to prawdziwy zaszczyt. Piszę to w imieniu swoim oraz Anny Kępińskiej, która towarzyszyła szkole jako opiekunka w programie CRS2. Dziękujemy za to, że możemy się uczyć z Wami i od Was...
 
moderatorka panelu - Aleksandra Cupok