Panel Koleżeński w Woli Kiełpińskiej


19 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej odbył się panel koleżeński, który był podsumowaniem i ukoronowaniem pracy szkoły w programach Całościowy rozwój szkoły – poziom podstawowy i zaawansowany.
Paneliści ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach mieli okazję obejrzeć sześć różnych lekcji, podczas których obserwowali realizację pierwszej i drugiej strategii oceniania kształtującego.

Spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami pokazały wspólne myślenie o edukacji i przyniosły wiele refleksji, m.in. o tym, czym charakteryzuje się dobra lekcja i dobra szkoła.

Katarzyna Olejnik, opiekunka szkoły z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej wręczyła p.dyrektor Dorocie Perczyńskiej tytuł Szkoły Uczącej Się, dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w czteroletnią pracę nad jakościową zmianą w szkole, przede wszystkim liderkom: Agacie Augustyniak i Anecie Mikulskiej-Pietrzak.

Katarzyna Olejnik