2011-10-28 SzczecinTrzeci panel w szczecińskiej Szkole Podstawowej nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego

„Jesteśmy szkołą uczącą się” w ten sposób zespół redakcyjny składający się z uczniów i nauczycieli zapowiedział w gazetce szkolnej „Pestki słonecznika” III spotkanie panelowe.

Podobny zespół uczniów i nauczycieli przywitał 28 października przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie, Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim, Gimnazjum nr 5 w Koszalinie i  Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie, którzy przybyli  aby ostatecznie w czasie wizyty szkolnej i dyskusji panelowej wręczyć szkole certyfikat SUS, popularnie nazywany przez nas „blachą”.

Zespół nauczycieli postawił sobie dwa cele do realizacji:

„Uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w szkole” oraz „Szkoła poprawia bezpieczeństwo swoich uczniów poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego na przerwach”.

Praca nad realizacja celów odbyła się według procedur jakości, wcześniej zbadanych przez  Radę Jakości, która udzieliła Szkole Podstawowej nr 47  rekomendacji do panelu. W trakcie wizyty, goście mogli zapoznać się z konkretną pracą szkoły  w wymienionych obszarach. Byli uczestnikami lekcji i zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania. Spotkali się z przedstawicielami uczniów, rodziców i nauczycieli aby porozmawiać o szkole i podejmowanych przez nauczycieli działaniach, zapoznali się z ciekawym przykładem „dobrej praktyki”” w wykonaniu nauczyciela historii Pana Macieja Zamkowskiego”. „Muzyczne  lekcje  historii” w opinii panelistów to sugestywne, wzbudzające silne emocje filmy, które powstają w oparciu o zaangażowaną muzykę zespołu Sabaton ilustrowaną obrazem pochodzącym montażu  dokumentalnych filmów  pochodzących z różnych okresów historii XX wieku. Wielu z panelistów chętnie zaprosiłoby autora filmów na spotkanie w swoich szkołach.

Z obserwowanych lekcji uczestnicy chcieliby zapamiętać: ciekawy sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli i  różnorodne strategie nauczania, niezwykłe zdyscyplinowanie 

i aktywność wszystkich uczniów umożliwiającą realizację założonych celów, podmiotowe traktowanie uczniów, przyjazną atmosferę na zajęciach
. Pomimo, że realizowane  przez szkołę cele  nie dotyczyły oceniania kształtującego na wszystkich zajęciach widoczne były jego elementy.

Wędrówka po szkole przyniosła panelistom wiele wrażeń. Bardzo podobały się im tablice na korytarzu prezentujące prace uczniów, kolorowe, udekorowane pracownie, praktyczne zagospodarowanie różnych pomieszczeń. ”Szkoła żyje pracami uczniów i ich twórczością”. Szczególny entuzjazm wzbudziły podłogowe gry służące uczniom w czasie deszczowych przerw (działanie związane z realizacją II celu). Spotkania z nauczycielami przyniosło panelistom prosty przepis na sukces: dobra atmosfera, szacunek dla ucznia, jasne zasady.  Rodzice w czasie spotkania  stwierdzili, że są z podejmowanych działań w szkole  bardzo zadowoleni i i czują się odpowiedzialni za to co się w niej dzieje. Uczniowie widzą zarówno u swoich nauczycieli, jak i dyrekcji szkoły wiele pasji, które są przez nich rozwijane i którymi dzielą się z dziećmi.

Każdy z gości w zaprezentowanych działaniach znalazł coś dla siebie, deklarując, że chętnie przeniesie pomysły do własnej placówki.

To co wzbudziło wśród panelistów największy podziw to:

  • koła zainteresowań zbudowane na pasjach nauczycieli i w oparciu o oczekiwania uczniów,  szczególny podziw budzi  ich liczba (34) oraz liczba dzieci, która w nich uczestniczy (wzrost z 443 na 623) czyli o 40%.
  • sale gier, pozytywne zagospodarowanie czasu wolnego na przerwach
  • włączenie dzieci w tworzenie regulaminów i zasad funkcjonowania szkoły
  • oraz atmosfera, relacje nauczyciel – uczeń , nauczyciele - nauczyciele  ale również dyrektor – nauczyciele.

Ten ostatni element był bardzo widoczny w czasie dyskusji panelowej, której uczestnikami poza panelistami, byli dodatkowi, ważni dla szkoły goście i przedstawiciele zespołów zadaniowych. Rodzinny klimat dyskusji, pozwolił na otwartą wymianę  doświadczeń, zadawanie pytań i refleksję nad dotychczasowym doświadczeniem szkoły.

Po wspaniałym występie uczniów z zespołu tanecznego i chóru ( działania z obszaru I celu) przedstawiciele panelistów wręczyli dyrekcji i rzecznikowi kolejny certyfikat, tym razem już LIDERA Szkół uczących się.

Pytani na zakończenie wizyty o rady dla szkoły paneliści często wyrażali swoje gratulacje, lub stwierdzali „tu nic już nie można zmienić”. Pomimo takich wypowiedzi  życzymy szkole czwartej „blachy”.

 

Laura Piotrowska