2011-11-18 Góra18 listopada 2011 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górze odbył się panel koleżeński, w którym wzięli udział przedstawiciele:

  • Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie
  • Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie
  • Szkoły Podstawowej nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców Kraków w Malborku
  • Szkoły Podstawowej im. K. S. Wyszyńskiego w Somoninie
  • Gimnazjum nr 9 w Gdańsku.

Z wycieczki po szkole paneliści zapamiętali bardzo praktyczne wykorzystanie każdej wolnej przestrzeni. Naszą uwagę zwróciły motywy regionalne w wystroju szkoły. Zainteresowani byliśmy ciekawym pomysłem związanym z szybkami w drzwiach.

Jednym z pierwszych punktów wizyty w szkole był udział panelistów w lekcjach. Mieliśmy okazję uczestniczyć w:

  • zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w klasie III (pani Agnieszka Piotrowska)
  • lekcji języka angielskiego w klasie V (pani Aleksandra Leśniewska)
  • zajęciach świetlicowych (pani Danuta Sobczyńska).

Na podstawie obserwacji lekcji paneliści dowiedzieli się, że na lekcjach panuje właściwa atmosfera, docenili dobre relacje między nauczycielami a uczniami. Widać, że nauczyciele motywują uczniów do nauki oraz wykorzystują ich indywidualne możliwości. Na lekcjach stosowane są elementy oceniania kształtującego – m. in. mieliśmy okazję zobaczyć jak nauczyciele wykorzystują informację zwrotną. Ciekawe było również zastosowanie metodników.

W dalszej części odbyły się rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, uczniami klasy III i V, przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawicielami rodziców. Rozmowa z uczniami pokazała ich dużą świadomość dotyczącą roli informacji zwrotnej w ich procesie uczenia się. Uczniowie chętnie angażują się w życie szkoły, czekają z niecierpliwością na salę gimnastyczną. Widać dobrą współpracę rodziców ze szkołą. Istotna wydaje się również właściwa współpraca wszystkich nauczycieli przy realizacji celów.

Po wizytach na lekcjach i rozmowach mieliśmy okazję obejrzeć występy artystyczne uczniów. Urzekła nas gra aktorska najmłodszych oraz pogłębianie świadomości uczniów dotyczącej wartości kulturowej regionu.

 

Wstępem do dyskusji panelowej była ciekawa prezentacja szkoły. W trakcie panelu szkoła prezentowała dwa cele:

1. Nauczyciele motywują uczniów do świadomej pracy nad swymi wynikami uczenia się poprzez stosowanie informacji zwrotnej.

2. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły dążą do zmniejszenia agresji słownej i wulgarnego słownictwa stosowanego przez uczniów naszej szkoły.

W dyskusji panelowej zastanawialiśmy się nad tym, jaki wpływ na uczenie się i motywowanie do nauki mają stosowane elementy oceniania kształtującego. Dostrzegliśmy zalety Banku IZ czy Banku scenariuszy lekcji wychowawczych. Szkoły dzieliły się swoimi doświadczeniami dotyczącymi działań promujących właściwe postawy uczniów. Po dyskusji panelowej stwierdziliśmy, że w szkole pracuje się zgodnie z procedurami programu SUS i przyznaliśmy szkole tytuł Szkoły Uczącej się na lata 2011 – 2014.

W imieniu swoim i wszystkich panelistów dziękuję za ciepłe przyjęcie i przyjazną atmosferę. Mam nadzieję, że panel spełnił wszystkie Wasze oczekiwania.

Iwona Socha