2011-11-25 Zawadzkie


Relacja z panelu koleżeńskiego w Publicznej Szkole Podstawowej

w Zawadzkiem,

25 listopada 2011 r.

 

 

Bo w życiu trzeba mieć cel...

Najważniejsze - cel w życiu mieć

I nie krzywdząc innych ludzi

Do niego prowadzić.

Najważniejsze, cel w życiu mieć,

Zawsze wiedzieć,

Co jest dobre, a co złe.

Fragment hymnu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

Ostatni piątek listopada 2011r. był dla społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem dniem szczególnym. Od rana zaczęli przybywać tu goście, aby wziąć udział w panelu koleżeńskim wieńczącym pewien etap pracy całego grona nauczycielskiego nad podnoszeniem jakości pracy szkoły, a tym samym w programie „Szkoła ucząca się”. Etap pracy nad dwoma celami:

„Nauczyciele w pracy z uczniami stosują wybrane elementy OK”

„Uczniowie budują pozytywne relacje rówieśnicze poprzez pracę w grupie”

W roli panelistów przybyli do szkoły przedstawiciele  4 szkół:

 • Teresa Staniczek, Katarzyna Jagodzińska-Żak i Danuta Ejmocka ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Gliwicach,
 • Anna Dutkiewicz i Aleksandra Kochan z Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie,
 • Halina Sobolewska i Justyna Niemczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
 • Helena Wójcik i Andrzej Rychlik z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W progach szkoły witały nas dzieci oraz nauczyciele, a w „pokoju pracy panelistów” czekały miły poczęstunek i materiały niezbędne do pracy:-). Witając nas, Pani dyrektor Małgorzata Rabicka zapewniała o otwartości i wymianie doświadczeń, zapraszała do wszechstronnego zapoznania się z pracą szkoły.

Rozpoczęliśmy więc ten pracowity dzień od wysłuchania i obejrzenia prezentacji na temat historii szkoły. O szkole z pasją  opowiadała nam jej wieloletnia dyrektorka, pani Maria Andrzejewska. Byliśmy pod dużym wrażeniem, przede wszystkim imprez integrujących społeczność szkoły od wielu lat, ale też jej tradycji oraz efektów licznych programów edukacyjnych, które szkoła inicjuje, prowadzi, organizuje. 

Następnym punktem programu wizyty były lekcje. Wszystkie, które mieliśmy okazję zobaczyć, poprowadzono zgodnie z zasadami oceniania kształtującego. Wzięliśmy udział w następujących zajęciach:

edukacja wczesnoszkolna, kl. III a: „Planujemy wycieczkę po Warszawie” – Krystyna  Wala,

matematyka,  kl. IV b: „Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem jednostek masy” – Alicja Dusza,

język angielski,  kl. V a: „Friends’ Magazine – how much? how many?” – Irena Kazuch,

język niemiecki,  kl. IV b:  “Mein Hund ist braun” – Jolanta Czaja,

edukacja wczesnoszkolna,  kl. III b: „Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe” – Katarzyna Sztęborowska,

zajęcia profilaktyczne, kl. V c: “Realizacja programu  profilaktyki agresji i przemocy – Bezpieczna szkoła” – Marzena Jaskólska, Barbara Michael- Konarska.

W czasie wyżej wymienionych zajęć zobaczyliśmy, jakie efekty daje systematyczne stosowanie oceniania kształtującego. Uczniowie świetnie współpracowali z nauczycielami w dochodzeniu do celów lekcji, rozumieli potrzebę stosowania elementów OK. Pokazano nam też, jakie efekty daje praca w grupach na różnych zajęciach i jak skutecznie można uczniów wdrożyć do takiego sposobu pracy. Widać było, że wszystkie techniki zastosowane na lekcjach sprzyjały osiąganiu celów tych lekcji i stosowane były systematycznie. Byliśmy pełni podziwu dla pracy nauczycieli.

W przerwie między lekcjami wysłuchaliśmy także hymnu szkoły, którego słowa pokazują uczniom właściwą drogę.

Następny punkt programu naszej wizyty obejmował spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Podzieliliśmy się na grupy i udaliśmy się do wskazanych sal. Przyjemnie było rozmawiać z profesjonalistami o ich sukcesach. Bo już w czasie prezentacji na temat szkoły widzieliśmy, ze sukces tej szkoły to świetna współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przekonaliśmy się, że szkoła realizuje wytyczone cele. Pracuje procedurami SUS, które są znane wszystkim, także uczniom, choć oni najlepiej czują się podczas lekcji z OK. Mają świadomość, że OK jest potrzebne w procesie edukacji.

Oprócz tego zauważyliśmy, że uczniowie są zadowoleni, traktują szkołę jak fajne, ciepłe, bezpieczne miejsce. Pomysły uczniów wdrażane są  w pracy szkolnej.

Paneliści podkreślali także, że:

 • Szkoła pracuje w sposób rzetelny i systematyczny.
 • Widać świetną współpracę rodziców z nauczycielami.
 • Panie Dyrektorki – kobiety z pasją, co przekłada  się  na pracę nauczycieli.
 • Nauczyciele znakomicie rozumieją cele swojej pracy i  skutecznie je realizują  – świetne relacje z uczniami.
 • Grono pedagogiczne skonsolidowane.
 • Nauczyciele stosują OK., współpracują ze sobą, wspierają się, wymieniają doświadczeniami.
 • Są zmotywowani do pracy.
 • Rodzice zadowoleni z pracy szkoły, biorą czynny udział w życiu szkoły.
 • Są zaangażowani w pracę w szkole. Rodzice wiedzą, po co jest OK i doceniają pracę nauczycieli.

Po lekcjach i spotkaniach z przedstawicielami społeczności szkolnej paneliści za szczególnie korzystne dla szkoły uznali:

 • Przystąpienie tej szkoły do programu SUS.
 • Współpracę z rodzicami, znakomite pomysły i projekty.
 • Wprowadzenie elementów OK i przekonanie do ich skuteczności dzieci, rodziców i wszystkich nauczycieli.
 • Uczenie uczniów współpracy w grupie.

Druga część tego ważnego dla Szkoły dnia  miała miejsce w sali gimnastycznej, która została do tego specjalnie przygotowana. Tę część otworzył występ koła teatralnego „Mali aktorzy”, które przedstawiło mini spektakl  pt. „Świniopas”. Podziw budziła nie tylko gra uczniów, ale także pięknie przygotowane kostiumy. Brawom nie było końca.

Potem już rozpoczęła się dyskusja panelowa, która dotyczyła wdrażania procedury dochodzenia do wytyczonych celów, współpracy nauczycieli w tym zakresie oraz trudności i sukcesów związanych z ocenianiem kształtującym.

Rozpoczęła ją prezentacja p. Beaty Brzezińskiej, która mówiła o sposobach dochodzenia do celu I: „Nauczyciele w pracy z uczniami stosują wybrane elementy OK”, opowiedziała o pracy zespołów zadaniowych i efektach wdrażania OK.

Paneliści docenili pracę nauczycieli, nie szczędzili słów uznania dla ich pracy z OK. Zauważyliśmy, jak ważna jest współpraca nauczycieli i zaangażowanie wszystkich, aby w satysfakcjonującym stopniu osiągnąć zakładane cele.

Prezentację na temat  II celu: „Uczniowie budują pozytywne relacje rówieśnicze poprzez pracę w grupie” przedstawiła p. Małgorzata Rabicka. Efekty pracy nad tym celem też już widzieliśmy w czasie zajęć. Teraz poznaliśmy szczegóły dochodzenia do takich efektów i dyskutowaliśmy nad kluczem do  tego sukcesu, a także nad wspaniałą współpracą Szkoły ze środowiskiem, co także ma wpływ na kształtowanie postaw i buduje relacje nie tylko rówieśnicze.

 

Ostatnim punktem dnia była narada panelistów. W jej wyniku zapadła jednogłośna  decyzja o przyznaniu Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem tytułu „Szkoły Uczącej się”.

Tytuł, tak zwaną blachę, odebrała inicjatorka SUSa i działań związanych z OK w tej szkole, pani dyrektor Maria Andrzejewska. Następnie obie panie dyrektorki, p. Małgorzata Rabicka i p. Maria Andrzejewska dziękowały nauczycielom za aktywność i pracę. 

I ja dziękuję Szkole za świetną organizację panelu koleżeńskiego, za stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i profesjonalnej dyskusji na temat tego, co w szkole najważniejsze: uczenia się uczniów. Panelistom dziękuję za współpracę i aktywność.

Do zobaczenia na nowych ścieżkach susowskich :).

Moderator, Mirka Motyka