2011-12-02 Tychy


Ta szkoła jest OK!

2 grudnia 2011 roku był pięknym słonecznym dniem w Tychach i pracowitym czasem dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 17 oraz gości, którzy przyjechali, aby wziąć udział w panelu koleżeńskim. Ci ostatni reprezentowali pięć tyskich szkół:

  • Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego,
  • Szkołę Podstawową nr 40,
  • Szkołę Podstawową nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Szkołę Podstawową nr 1 im. Rudolfa Zaręby,
  • Szkołę Podstawową nr 18,
  • oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Świętochłowicach i Szkołę Podstawową w Bestwince.

Już od pierwszych chwil urzekła nas gościnność gospodarzy i atmosfera tu panująca.  W czasie spaceru przekonałyśmy się, że to piękna, kolorowa, nowoczesna szkoła, w której dba się jakość nauczania i rozwija uczniowskie talenty i pasje. Świadczyły o tym liczne puchary, dyplomy i prace plastyczne eksponowane na korytarzach.  

Wizyty na lekcjach nie tylko potwierdziły nasze pierwsze spostrzeżenia, ale także pokazały, że to szkoła, w której na dobre zagościł OK. Widziałyśmy go nie tylko na lekcjach różnych przedmiotów, ale także na zajęciach pozalekcyjnych. Łatwo było dostrzec, że uczniowie znają elementy oceniania kształtującego, a nauczyciele stosują je w sposób przemyślany i naturalny we wszystkich klasach.

W czasie spotkań z przedstawicielami społeczności szkolnej zauważyłyśmy, że o ocenianiu kształtującym bardzo pozytywnie mówią uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wszyscy dostrzegają korzyści i efekty wynikające z jego wprowadzenia. Nauczyciele nie ukrywali jednocześnie, że początki nie były łatwe, ale dzięki współpracy i konsekwencji udało się osiągnąć sukces.

W dyskusji panelowej uczestniczyli przedstawiciele całej społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście, reprezentujący tyskie władze oświatowe oraz instytucje, z którymi szkoła współpracuje:

- przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Damian Fierla


- dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Dorota Gnacik


- wiceprezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach Leszek Kozok


- wiceprezes śląskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Maria Gronczakiewicz


- prezes tyskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Sylwia Szeliga.

Wyjątkowym gościem była Pani dyrektor Bogusława Dawid, która w ostatnim roku swojej pracy zainicjowała program SUS w szkole.

Uczniowie szkoły krótkim występem wprowadzili nas w miłą, świąteczną atmosferę.

Przedstawicielki zespołów zadaniowych, Panie Beata Piórko i Alina Cichocka, w ciekawy sposób przedstawiły pracę w zakresie dwóch wybranych przez szkołę celów:

  1. Uczniowie podnoszą wyniki nauczania poprzez stosowanie elementów OK przez nauczycieli.
  2. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność samodzielnego uczenia się.

W dyskusji zwrócono uwagę na to, jak ważna w ich realizacji była nie tylko współpraca nauczycieli, dzięki której duża grupa nowych nauczycieli bez trudu zaczęła stosować elementy OK, ale również współpraca z rodzicami. Rodzice podkreślili, że czują się w tej szkole bardzo dobrze, są w partnerskich relacjach z nauczycielami i otrzymują na bieżąco informację zwrotną na temat tego, co potrafią ich dzieci. Nauczyciele akcentowali trafność wyboru drugiego celu, dzięki któremu ich wychowankowie potrafią się uczyć.

           Panelistki były jednomyślne - Szkoła Podstawowa nr 17 to Szkoła Ucząca Się. Poniżej kilka wpisów z arkuszy obserwacji, które uzasadniają tę decyzję:

Nauczyciele stosują na co dzień  w swojej pracy ocenianie kształtujące- są „pozytywnie zakręceni” na OK. Wspólnie wypracowują nacobezu dla poszczególnych umiejętności. Dzielą się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. […] Wszystko, co zastałam i zobaczyłam było na najwyższym poziomie. Gratuluję!

Chciałabym zapamiętać piękne prace plastyczne. Podoba mi się kolorowy wystrój szkoły i panująca w niej czystość. Uśmiech, ciepłe powitanie przez Panią Dyrektor. Wysoką kulturę osobistą nauczycieli i ich współpracę […], pozytywne nastawienie do ucznia, przyjazną atmosferę.

Rodzice pozytywnie postrzegają działalność placówki, widzą ogromny sens prowadzenia OK w szkole, marzą o tym, aby wszystkie placówki oświatowe w mieście wprowadzały i stosowały OK. w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Ogromna akceptacja OK ze strony rodziców:

najbardziej cenione elementy: cel, nacobezu, IZ, wiedzą, jak pomóc dziecku, czego się nauczyć na sprawdzian, twierdzą, że dzieci oszczędzają czas, mają więcej czasu wolnego.

Uczniowie otwarci, odważni (wypowiedzi płynne, pełnymi zdaniami), zaangażowani w pracę szkoły, świadomi celowości stosowania OK, atmosfera sprzyjająca uczeniu się.

Oba cele zostały zrealizowane. Nauczyciele stosują OK na co dzień, systematycznie kształtują u uczniów umiejętność samodzielnego uczenia się.  W tej szkole uczeń jest najważniejszy!!!  Nauczyciele to pasjonaci OK, którego elementy stosują z przekonania. I to gwarantuje sukces!!!

Jestem pod dużym wrażeniem działań podejmowanych przez szkołę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Jesteście szkołą godną naśladowania.”

Przyłączam się do wszystkich słów panelistek. W pełni zasłużyliście na taką ocenę. Dziękuję całej społeczności szkolnej za perfekcyjne przygotowanie panelu koleżeńskiego, ciepłe przyjęcie i dwuletnią współpracę. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani dyrektor Joanny Łaskiej i rzecznika Pani Bożeny Jakóbczyk. Dziękuję nauczycielom, którzy zaprosili nas na lekcje, Paniom: Paulinie Botor, Annie Kubeczko, Elżbiecie Pięcie, Zofii Stasze i Bożenie Jakóbczyk oraz Panom: Arturowi Biskupowi i Krzysztofowi Kałuckiemu.

Czuję się zaszczycona, że mogłam wspierać Was w realizacji programu „Szkoła ucząca się”. Gratuluję i życzę wielu sukcesów i satysfakcji z pracy.

 

          Mentor, „Przyjaciel Szkoły”, Agata Ligęza