2012-04-25 Ostrów Wielkopolski„PIERWSZA W WIELKOPOLSCE, SZÓSTA W POLSCE -

SZKOŁA Z TYTUŁEM LIDERA SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa Bema, Ostrów Wielkopolski

relacja z III panelu koleżeńskiego, 25 kwietnia 2012

Już po raz trzeci do Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim zaproszono gości na panel koleżeński. Gośćmi tego niecodziennego wydarzenia były przedstawicielki:

  • Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach: Danuta Szymczak i Katarzyna Oniszczuk,
  • Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie: Elżbieta Wojcińska, Joanna Kowalczuk i Karolina Świątek,
  • Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena – Agnieszka Jaźwiec,
  • Centrum Edukacji Obywatelskiej – moderatorka panelu – Janina Stojak.

Panel koleżeński, zwyczajowo, złożony był z dwóch części. W pierwszej, paneliści uczestniczyli w lekcjach. Obserwacja lekcji pozwoliła zobaczyć sposób realizacji wybranych przez nauczycieli celów. Mieliśmy okazję być na lekcjach z języków obcych (angielskiego i niemieckiego), języka polskiego, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach świetlicy terapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej i Klubu Młodego Europejczyka, na których widzieliśmy, w jaki sposób uczniowie rozwijają swoje pasje związane z nauką języków obcych oraz, jak propaguje się tu zdrowy styl życia.

Rozmowy gości panelowych z najważniejszymi podmiotami szkoły, tj. uczniami, rodzicami

i nauczycielami, także dotyczyły realizacji wybranych przez szkołę celów. Od nauczycieli dowiedzieliśmy się, że w szkole realizuje się nie tylko program Szkoła Ucząca się , ale także Rozwijanie Uczenia i Nauczania oraz Ocenianie kształtujące, czyli szereg działań zmierzających do poprawy jakości pracy. Od przedstawicielki Rady Rodziców usłyszeliśmy na temat współpracy szkoły

z rodzicami w zakresie promowania zdrowego stylu życia. Nauczyciele dbają o to, by nawyki, jakich uczy szkoła korelowały z tym, jak wychowuje swoje dzieci dom rodzinny. Uczniowie opowiedzieli

o swoim udziale w różnych projektach i zajęciach pozalekcyjnych.  

Mieliśmy także okazję obserwować placówkę. Obserwacja ta dostarczyła nam kolejnych informacji, które pozwoliły na późniejszą dyskusję.

Drugą część panelu, czyli dyskusję panelową, rozpoczęła dyrektorka szkoły –  Marzena Czapracka, która  powitała przybyłych gości. Przedstawiła także drogę, jaką szkoła przebyła do momentu, w którym się znaleźliśmy, czyli działania szkoły od początku wejścia do programu Szkoła Ucząca się. Mogliśmy, dzięki temu, prześledzić ciągłość działań i te działania, z którymi szkoła wychodzi „na zewnątrz”.

W kolejnej części dyskusji  zaprezentowano sposób realizacji dwóch celów wybranych przez nauczycieli:

1.Społeczność szkolna dba o zdrowy styl życia.

2. Wzrost liczby uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych poszerzających wiedzę w zakresie języków obcych.

Po prezentacji odbyliśmy kilkudziesięciominutową dyskusję na temat przedstawionych wcześniej zagadnień. Zastanawialiśmy się nad tym, jak dbać o to, by zdrowy styl życia dominował

w szkole i w domu, jak powodować, by kształtować nawyki, a nie krótkotrwałe, doraźne zachowania. Rozmawialiśmy o tym, czy uczniowie o mniejszym potencjale intelektualnym odnajdują się

w zajęciach pozalekcyjnych i projektach oferowanych przez szkołę. Myśleliśmy o tym, co można robić, aby uczniowie lubili swoją szkołę i chętnie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dyskusja była ożywiona i angażująca.

Po zakończeniu dyskusji paneliści udali się na krótką naradę, aby podjąć decyzję o przyznaniu tytułu. Decyzję podjęto jednogłośnie. Nikt nie miał wątpliwości, że jesteśmy w szkole, która zasługuje na miano Lidera Szkół Uczących Się. Mnóstwo działań, które rozwijają i uczą uczniów

i nauczycieli, odwaga nauczycieli w mówieniu o potknięciach trudnościach a nawet błędach, analiza problemów i refleksja, konsekwencja w realizacji planowanych działań, spójność w pracy nauczycieli – praca jednym frontem oraz szeroko zakrojona współpraca ze środowiskiem lokalnym – to wszystko powoduje, że szkoła się rozwija.

Toteż Szkoła podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim dołączyła do elitarnego grona Liderów SUS. Tytuł przyznany został na lata 2012-2016.

Gratulujemy, równocześnie dziękując  gospodarzom za miłe przyjęcie i wzorową organizację, przybyłym gościom za wspieranie szkoły, panelistom za aktywność w czasie trwania wizyty i dyskusji panelowej.

Janina Stojak