2012-05-25 Trzebiatów


Panel koleżeński w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie

„Świat jest podtrzymywany oddechami dzieci spieszących do szkoły”  to motto szkoły zaczerpnięte z Talmudu  zamieszczone w holu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie powitało kilkunastu nauczycieli, którzy 25 maja 2012 r. przybyli na spotkanie panelowe.  Przywitało motto i przywitali właściciele tych oddechów, uczniowie, którzy w różnych miejscach oczekiwali na swoich gości.

W spotkaniu wzięli udział przedstawicie następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy, Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie, Zespołu Szkół w Kozielicach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie, którzy uczestniczyli  w zajęciach lekcyjnych, w spotkaniach z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz w dyskusji panelowej i świętowali ze SP nr 1  przyznanie jej certyfikatu jakości Szkoły Uczącej się.

Trzebiatowska „jedynka” trzy lata wcześniej przystąpiła najpierw do programu Ocenianie Kształtujące wprowadzając na lekcjach elementy oceniania kształtującego przez chętnych nauczycieli,  a rok później do  programu Szkoły Uczącej Się, w którym dzięki wykorzystaniu procedur jakości wzięła odpowiedzialność za ocenę efektywności wprowadzanych zamian i postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.

Procedury jakości SUS wymagają otwartości, odwagi i dialogu ze strony szkoły, która określa swoje kryteria sukcesu, podejmuje wiele działań, żeby je osiągnąć, a jednocześnie decyduje się na publiczną ocenę ich efektywności.

Takimi właśnie cechami odznaczyła się również SP nr 1 w Trzebiatowie. Otworzyła dla przybyszów drzwi swoich klas, pokazała  lekcje, pozwoliła na postawienie wszystkim uczestnikom szkolnych procesów bardzo wnikliwych pytań dotyczących wykorzystania elementów Oceniania Kształtującego i współpracy szkoły z rodzicami.

Przybysze – goście będący jednocześnie praktykującymi nauczycielami w trakcie przedpołudniowej wizyty w szkole dostrzegli i docenili umiejętności gospodarzy w zakresie podawania celów lekcji i nacobezu w języku uczniów, nawiązywania do postawionych celów na zakończenie lekcji, wykorzystania TIK (technik informacyjno-komunikacyjnych) w czasie zajęć, relacji nauczycieli z uczniami, a także miłą i przyjazną atmosferę, mobilizację uczniów na lekcji poprzez wykorzystanie metody patyczków i metodników, kreatywne metody pracy wprowadzane w czasie zajęć  przez nauczycieli oraz dobrze wyposażone i  ładne sale lekcyjne.

Podziw gości budziły odważne wypowiedzi uczniów zadowolonych ze swojej szkoły, chwalących  metody pracy nauczycieli, a szczególnie podawanie nacobezu do sprawdzianów.  Ze szczegółowych kryteriów do sprawdzianów zadowoleni są również rodzice, którzy poza tym docenili comiesięczne „drzwi otwarte”, w czasie których rodzic może dotrzeć do wszystkich nauczycieli, którzy uczą jego dziecko.  Wielu rodziców korzysta w tej możliwości osobistego kontaktu i rozmowy z nauczycielem pomimo wprowadzenia, także docenionego przez rodziców,  elektronicznego dziennika.

Sami nauczyciele są także zadowoleni ze szkoły w której pracują. Bardzo się z nią utożsamiają, podkreślają rolę dyrekcji jako lidera wprowadzanych w szkole zmian.

W trakcie spotkania  panelowego poprzedzonego  muzycznymi występami dzieci oraz zrealizowanym filmem o szkole, zastały zaprezentowane dokonania badawcze zespołów zadaniowych opiekujących się dwoma wybranymi przez szkolę celami.  Dyskusja panelowa skupiła się głównie na działaniach jakie szkoła podjęła w celu realizacji postawionych celów. Paneliści z pośród wielu działań zwrócili szczególną uwagę na uruchomiony w szkole proces uczenia się nauczycieli od siebie w trakcie OK–obserwacji oraz list przygotowywany przez panią dyrektor na każdą wywiadówkę z informacjami o działaniach szkoły, osiąganych sukcesach dzieci, planowanych  imprezach.

Miłym akcentem panelu docenionym szczególnie przez moderatora CEO, autorkę sprawozdania, było uczestnictwo w panelu dyrektorów innych placówek oświatowych funkcjonujących w Trzebiatowie, SP nr 2, Gimnazjum i Domu Kultury oraz przedstawiciela organu prowadzącego w osobie pana wiceburmistrza.

To szczególne otwarcie i chęć współpracy oraz chęć dzielenia się dobrymi praktykami oraz pomysłami z własnym środowiskiem jest szczególnym dowodem na to, że dla Trzebiatowskich nauczycieli w mieście czterech religii wszystkie dziecięce „oddechy” są ważne.

Dlatego z wielką przyjemnością paneliści wręczyli szkole Certyfikat Jakości Szkoły Uczącej się na lata 2012 – 2014, z wiarą przyjmując publiczne zapewniania szkoły, że to dopiero początek.

 

Laura Piotrowska