Jak ograniczyć zjawisko agresji w szkole?


W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD. Tak wynika z raportu z badania PISA 2015, które zostało przeprowadzone w kilkudziesięciu krajach świata . Warto zatem zastanowić się jak można ograniczyć zjawisko agresji i przemocy w szkole.

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pracownicy świetlic, pedagodzy szkolni, psycholodzy wszystkich poziomów szkół.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 3 godzin zegarowych.

 

Miejsce i termin szkoleń:

Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).

 

Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.

 

Szkolenia wyjazdowe:

Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia osoby uczestniczące poznają wybrane sposoby ograniczenia agresywnych zachowań uczniów w szkole. Przyjrzą się własnej szkole po to, aby zobaczyć, które elementy życia szkolnego chronią uczniów przed agresją szkolną Zaplanują dalsze działania ograniczające zjawisko agresji w szkole. 

 

Cele szkolenia: 

Uczestniczka/uczestnik pozna wybrane sposoby ograniczenia agresywnych zachowań uczniów w szkole.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Na szkoleniu uczestniczka/uczestnik:

 • zdefiniuje pojęcie „agresja”,
 • wymieni formy szkolnej agresji,
 • podda refleksji czynniki ograniczające agresję w szkole,
 • wskaże, które z elementów organizacji życia  szkolnego wpływają na ograniczenie zachowań agresywnych uczniów,
 • przećwiczy komunikat odważny,
 • zastosuje poznane techniki komunikacyjne,
 • przećwiczy technikę doraźnej interwencji na agresywne zachowanie uczniów.

 

Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest agresja, przemoc, znęcanie?
 • Zachowania agresywne w szkole.
 • Czynniki ograniczające agresję w szkole.
 • Umiejętności komunikacyjne ograniczające agresję w szkole.
 • Reakcja nauczyciela na jednorazowy incydent – interwencja doraźna.

 

Stosowane metody pracy podczas szkolenia: 

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi (praca w parach i grupach); wymaga aktywności uczestników.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia kończą z konkretnymi pomysłami do zastosowania w swojej praktyce szkolnej. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl

 

Prowadzący: 

Trenerzy- praktycy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłaty za szkolenie:

 

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1300 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1650zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1850 zł

 

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

 

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy