Jak reintegrować klasę po okresie nauczania zdalnego?- szkolenie online


Po bardzo długim czasie lockdownu i nauczania zdalnego uczniowie i nauczyciele przechodzą do nauczania stacjonarnego.  Stworzyliśmy nową wersję warsztatu, w którym chcemy pomóc wychowawcom wypracować najlepsze działania w tej sytuacji.

 

Cel szkolenia:

Wsparcie wychowawców w procesie odbudowywania relacji między uczniami w klasie i odtwarzania poczucia wspólnoty klasowej.

 

Przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymują wstępny materiał edukacyjny związany z tematem szkolenia.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy pogłębią swoje rozumienie sytuacji psychologicznej uczniów po powrocie do szkoły i poznają strategie reintegracji zespołu klasowego.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

  • Potrafią określić najważniejsze elementy sytuacji psychologicznej uczniów i uczennic wracających do nauczania w szkole po długiej przerwie.
  • Poznają strategie pracy wychowawcy służące reintegracji klasy.
  • Określą swoje cele pracy wychowawczej z klasą na najbliższy czas.

 

Adresaci szkolenia:

Wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe (15 minut przed spotkaniem możliwe jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie obsługi narzędzi wykorzystywanych w trakcie szkolenia).

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, prezentację i materiały opracowane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy