Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej? - szkolenie online


Cel szkolenia:

Uczestnicy nauczą się modyfikować zadania edukacyjne z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów.

 

Przed szkoleniem:

Trener kontaktuje się z dyrektorem szkoły, przekazuje informacje o wymaganiach technicznych dotyczących udziału nauczycieli w szkoleniu. Dodatkowo 20 minut przed warsztatem uczestnicy odbywają szkolenie z narzędzi internetowych, które będą w nim wykorzystane.

 

Przebieg szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się jak modyfikować je w różnych celach.

Wykonają ćwiczenia modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie online odbywa się na poprzez aplikację Zoom z wykorzystaniem chmury. Nie jest wymagane posiadanie licencji na żadne dodatkowe oprogramowanie. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie pomoc w wykorzystaniu technologii (Zoom i chmura) przed i w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w zespołach uczących pokrewnych przedmiotów.

 

Zakładane efekty szkolenia:

Uczestnicy:

  • Potrafią określić kryteria sukcesu do zadania edukacyjnego
  • Dokonują analizy zadania edukacyjnego i oceny przydatności analizowanego zadania dla uczenia się uczniów
  • Tworzą/modyfikują zadanie tak, aby umożliwiało pogłębione i samodzielne uczenie się uczniów, generowało pracę w parach lub grupach, poszerzało zakres kształcenia kompetencji, stwarzało uczniom przestrzeń do wykazania własnej inwencji

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Maksymalna liczba uczestników 25 osób.

 

Czas trwania szkolenia:

2 godziny zegarowe

 

Prowadzący:

Dwóch trenerów, nauczycieli praktyków.

 

Po szkoleniu:

Uczestnicy otrzymają: imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały opracowane i wykorzystane podczas szkolenia.

 

Opłaty za szkolenie:

Wielkość szkoły:

Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1000 zł

Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów

1100 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

1150 zł

 

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

 

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy