- Istotną rzeczą w OK jest fakt, że każdą lekcję trzeba przeanalizować, aby stanowiła ona spójną całość - pisze nauczycielka Halina Wiśniewska-Plewniak ze SP nr 63 we Wrocławiu.


Ocenianie kształtujące wzbudza wiele emocji. Przeczytaj cykl artykułów o wykorzystywaniu "Okeja" na lekcjach języka polskiego i języków obcych, matematyki, historii, WOS-u, informatyki, biologii.


Konferencja - "Czy możliwa jest szkoła bez korepetycji?" W dniu 9 grudnia 2005 roku, odbyła się konferencja pt. Czy możliwa jest szkoła bez korepetycji? Prezentujemy realację.


Ocenianie kształtujące - 10 zasad pomocnych w uczeniu się, które powstały na podstawie materiałów angielskiego Zespołu Reformy Sprawdzania (The Assessment Reform Group 2001).


Jestem nauczycielem praktykiem, więc interesują mnie dwie sprawy związane z korepetycjami: co i kto powinien zrobić, aby korepetycji było mniej? Jak osiągnąć to, aby korepetycje (jeśli są już dawane) przynosiły pożytek uczniom?


Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (PBL - Problem Based Learning) jest jedną z najefektywniejszych metod nauczania. Można ją stosować w nauczaniu na każdym poziomie i z każdego przedmiotu.