Metoda projektu na lekcji


Jak pracować z uczniami metodą projektu - jedną z najefektywniejszych metod nauczania?
 
Adresaci szkolenia:
Wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły i nauczanego przedmiotu.
 
Czas trwania szkolenia:
ok. 5 godzin zegarowych.
 
Miejsce i termin szkoleń:
Warsztaty odbywają się w zainteresowanej szkole lub (jeśli szkoła wyrazi taką chęć) w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze pod Warszawą (więcej o ośrodku tutaj).
 
Oferta Warsztatów Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych jest ofertą całoroczną. Szkolenia odbywają się najczęściej w piątki i soboty (w niektórych przypadkach możliwe jest także umówienie terminu w innym dniu tygodnia). Zgłoszenia najlepiej dokonywać na miesiąc przed planowanym szkoleniem.
 
Szkolenia wyjazdowe:
Jeżeli chcą Państwo, aby szkolenie odbyło się poza terenem Państwa codziennej pracy, serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka w Wildze pod Warszawą, gdzie mogą Państwo połączyć zdobywanie nowej wiedzy z wypoczynkiem. Istnieje możliwość zorganizowania zarówno jedno-, jak i dwudniowego szkolenia. Wystarczy dokonać rezerwacji terminu (pokoje, sala konferencyjna, wyżywienie, itp.) bezpośrednio z ośrodkiem, przekazać nam termin szkolenia, a my umówimy trenera, który to szkolenie poprowadzi. Rozliczenie za pobyt jest bezpośrednio z ośrodkiem, a rozliczenie za warsztaty jest bezpośrednio z CEO.
 
Opis szkolenia:
Projekt jest jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania: motywuje uczniów, uwalnia ich kreatywność, pozwala na podejmowanie decyzji. Kształci kompetencje niezbędne w życiu, takie jak umiejętność współpracy, planowania, samodzielność i odpowiedzialność. Szkolenie przygotowuje nauczycieli do realizacji elementów podstawy programowej metodą projektu. Nie jest to warsztat, który uczy przygotowania wniosku projektowego.
 
Cele szkolenia:
Uczestnicy:
Poznają w praktyce metodę projektu edukacyjnego jako sposób uczenia się uczniów we współpracy, aby móc wykorzystać tę metodę do realizacji wybranych fragmentów podstawy programowej podczas lekcji.
 
Kryteria sukcesu:
Uczestnicy:
 • wymieniają etapy realizacji projektu edukacyjnego oraz podają sposoby wspierania i motywowania uczniów na każdym etapie,

 • określają, które wymagania z podstawy programowej mogłyby być realizowane metodą projektu edukacyjnego,

 • formułują cele i kryteria sukcesu do wybranego projektu edukacyjnego oraz określają, w jaki sposób można zaangażować uczniów w ich tworzenie,

 • planują działania prowadzące do osiągnięcia celów projektu, sposób monitorowania realizacji działań i udzielają IZ do harmonogramu projektu przygotowanego przez grupy podczas szkolenia,

 • formułują argumenty przemawiające za wykorzystaniem metody projektu do realizacji podstawy programowej/korzyści dla uczenia się uczniów/ korzyści wynikających z pracy metodą projektu na lekcjach.

 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia:
wykład, dyskusja, sesja plakatowa, układanka, praca w zespołach, grupach i parach. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
 
Poruszane zagadnienia:
 • Zasady pracy metodą projektu.

 • Etapy pracy metodą projektu, rola nauczyciela na poszczególnych etapach.

 • Analiza podstawy programowej pod kątem wyboru z niej wymagań do realizacji metodą projektu.

 • Zasady związane z realizacją projektu przez uczniów.

 • Planowanie projektu edukacyjnego: opracowanie instrukcji i harmonogramu.

 • Dokumenty przydatne w realizacji projektu.

 • Ocena i samoocena w projekcie.

 • Korzyści, wynikające z realizacji projektu.
 
Po szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zadanie domowe ściśle związane z tematem warsztatu. Dyrektor szkoły otrzymuje od trenera informację zwrotną na temat szkolenia. Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i oczekiwaniami w stosunku do Warsztatów dla rad pedagogicznych Szkoły Uczącej Się: warsztaty-sus@ceo.org.pl
 
Prowadzący:
Trenerzy programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
 
Opłaty za szkolenie:
 
Wielkość szkoły: Cena:
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2200 zł

 

Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów pomocniczych i zaświadczeń dla uczestników.

ZAPLANUJ ROZWÓJ RADY PEDAGOGICZNEJ JUŻ DZIŚ!

Pomogą Ci w tym nasze specjalne oferty promocyjne, które znajdują się na stronie OPŁATY.

Zgłoszenie na szkolenie dla rady pedagogicznej przyjmujemy drogą internetową - poprzez formularz zgłoszeniowy