12 Maja 2021


Stworzyliśmy nową wersję warsztatu, w którym chcemy pomóc wychowawcom wypracować najlepsze działania w tej sytuacji.
 

18 Lutego 2021


MOŻECIE JE JUŻ ZAMAWIAĆ DLA SWOICH SZKÓŁ.

27 Sierpnia 2020


Początek tego roku szkolnego to czas kiedy szczególnie ważne będzie zadbanie o odbudowanie relacji między uczniami w klasie i odtwarzanie poczucia wspólnoty klasowej.

17 Czerwca 2020


Jak stawiać cele, dawać informację zwrotną, tworzyć zadania edukacyjne, zadawać pracę domową w edukacji zdalnej, reintegrować zespół klasowy po okresie izolacji? 

Strony