27 Sierpnia 2020


Początek tego roku szkolnego to czas kiedy szczególnie ważne będzie zadbanie o odbudowanie relacji między uczniami w klasie i odtwarzanie poczucia wspólnoty klasowej.

17 Czerwca 2020


Jak stawiać cele, dawać informację zwrotną, tworzyć zadania edukacyjne, zadawać pracę domową w edukacji zdalnej, reintegrować zespół klasowy po okresie izolacji? 

29 Sierpnia 2019


Jak pracować z trudną klasą, budować zespół klasowy i przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole?

12 Czerwca 2019


Jeszcze przed wakacjami proponujemy Państwu zamówienie naszych warsztatów na nowy rok szkolny 2019/20. Od dziś na wszystkie Warsztaty SUS dla rady pedagogicznej proponujemy 20% zniżki.

Strony