16 i 17 września Na Kongresie OSKKO w Krakowie rozmawialiśmy o zmianach w oświacie


Tegoroczny, jesienny kongres OSKKO w Krakowie już za nami. Także i w tym roku Centrum Edukacji Obywatelskiej było na nim obecne.

Tym razem w ramach programu zaproponowaliśmy dyskusję dotyczącą doskonalenia pracy dyrektorów i liderów edukacyjnych, którą prowadził dr Jacek Strzemieczny - prezes CEO - oraz warsztat pokazujący inspiracje do rozwoju szkoły.


Pierwszego dnia kongresu odbył się warsztat, podczas którego Bożena Turek - trenerka Szkoły Uczącej Się, dyrektorka konsultantka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty - przedstawiła wnioski z metabadań edukacyjnych prof. Johna Hattiego. „Widoczne uczenie się uczniów dla nauczycieli”  to jedna z najważniejszych pozycji, jakie pojawiły się ostatnio na polskim rynku, dotycząca profesjonalizacji pracy nauczyciela i szkoły oraz podnosząca rangę uczenia się uczniów. Wykorzystuje ona wiarygodny materiał badawczy, a przedstawione wyniki badań są cennymi wskazówkami dla dyrektorów, podpowiadającymi kierunek wprowadzania zmian oraz argumenty dla rady pedagogicznej za ich wprowadzeniem.

 

Podczas dyskusji zatytułowanej: Co z dorobku i praktyki szkoleń z przywództwa edukacyjnego przydaje się w pracy dyrektorów, a co jest niepotrzebne i czego brakuje?” dr Jacek Strzemieczny rozmawiał z dyrektorami oraz przedstawicielami samorządów o rzeczywistych potrzebach związanych z doskonaleniem dyrektorów szkół.  Zebraliśmy opinie, które posłużą naszym ekspertom do przygotowania programu szkoleń, w ramach przywództwa edukacyjnego dla dyrektorów szkół.

Obecni na kongresie dyrektorzy mieli możliwość spotkania z przedstawicielami Szkoły Uczącej Się przy stoisku CEO. Prowadziliśmy interesujące rozmowy dotyczące warsztatów i kursów w ramach WSUS, NAI oraz działania Całościowy Rozwój Szkoły na obu poziomach zaawansowania. Mamy nadzieję, że zaowocują one nawiązaniem bliższej współpracy. Na kongresie OSKKO spotkałam wielu dyrektorów, którzy od lat współpracują z CEO oraz Programem Szkoła Ucząca Się. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie.

 

Iza Jaskółka-Turek - kierowniczka merytoryczna Warsztatów dla Rad Pedagogicznych.