Nasi trenerzy się szkolą


W sobotni dość chłodny poranek, 15 października 2016 r., 18 trenerów programu SUS wzięło udział w spotkaniu, którego celem było przygotowanie uczestników do prowadzenia warsztatu „Ocenianie Kształtujące w pracy nauczyciela” etap I w nowej wersji. Warsztat, który jest adresowany głównie dla szkół chcących wprowadzać Ocenianie Kształtujące do swojej praktyki szkolnej, został opracowany w nieco zmienionej wersji, więc ponowne pochylenie się nad nim pozwoliło nam – bardziej i mniej doświadczonym w jego prowadzeniu trenerom – przeżyć go jako uczestnicy.

 

Warsztat prowadzili autorzy szkolenia – Jacek Strzemieczny i Michał Szczepanik oraz Tomek Kołodziejczyk – ekspert ds. rozwoju trenerów programu Szkoła Ucząca Się. Spotkanie to miało dla nas – trenerów – szczególne znaczenie, gdyż pozwoliło bezpośrednio poznać ideę przyświecającą wprowadzonym w warsztacie zmianom. Z ciekawością dowiedzieliśmy się również o dotychczasowych doświadczeniach z jego prowadzenia. Pozwoliło to nam dostrzec elementy, które wymagać będą szczególnej uwagi prowadzącego oraz tak ukierunkować naszą pracę, by uczestnicy, jak najpełniej osiągnęli założone cele szkolenia.

 

Spotkania w gronie trenerów są już naszym zwyczajem i nieustającą inspiracją. Wymiana doświadczeń jest jednym z filarów naszej pracy. Jest to dla nas również okazja do rozmowy o skutecznym nauczaniu oraz refleksjach i doświadczeniach z naszej współpracy ze szkołami.

 

 

 

Relacja: Edyta Wąsik – trenerka SUS prowadząca warsztaty

Zdjęcia i redakcja: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” – etap I

Termin: 15 października 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia