Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej też działa!


31 października 2016 r. w Sierczy odbyły się dwa równoległe szkolenia z zakresu strategii oceniania kształtującego  (I etap). Nauczyciele pracowali w międzyszkolnych zespołach klas 4-6 (prowadząca - Izabela Jaskółka-Turek) oraz edukacji wczesnoszkolnej (prowadząca - Aleksandra Cupok) dwóch szkół - SP w Sierczy i Grajowej.

 

W czasie przeprowadzonych warsztatów dla grupy klas 1-3 i przedszkola została omówiona strategia celów i kryteriów oraz jej wpływ na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Oprócz tego przeanalizowano rolę oceny kształtującej i sumującej w edukacji wczesnoszkolnej oraz możliwe strategie ich stosowania i rozdzielenia w pracy poszczególnych nauczycieli. Odbyła się seria ćwiczeń dotycząca tworzenia celów, kryteriów dla uczniów do wybranych tematów lekcji w oparciu o umiejętności z podstawy programowej. Na zakończenie uczestnicy wspólnie omówili pomysły na zapoznanie rodziców z zasadami pracy z ocenianiem kształtującym. W czasie całego spotkania nauczyciele mieli możliwość analizy i refleksji swojego dotychczasowego warsztatu pracy i budowania na własnych "zasobach" nowego systemu jakości pracy z uczniami. Wszystko to odbywało się na poziomie indywidualnym lub w oparciu o pracę w grupach.

 

Całość zakończyła się podsumowaniem. Wyniki ankiet świadczą o tym, że większość nauczycieli znalazła coś dla siebie w proponowanych formach i metodach pracy z uczniami. Nauczyciele podkreślali wartość ćwiczeń opartych na przykładach praktycznych, dzięki czemu mieli szansę przemyślenie sposobu wdrożenia podstaw strategii celów i kryteriów w pracy z dziećmi.

 • "Cenne wskazówki, które można wykorzystać w pracy z dziećmi."
 • "Dodatkowe informacje do wykorzystania."
 • "Wykorzystam elementy OK w swojej pracy."
 • "Poprawi jakość mojej pracy."
 • "Poznałam znaczenie OK w procesie edukacyjnym, jak wpływa to na rozwój i zaangażowanie uczniów."
 • "OK pozwala na efektywną pracę."
 • "Będę lepiej formułować cele."
 • "Mogę pomóc uczniom lepiej zrozumieć cel lekcji, poukładać mu wiadomości, dać mu konkret, na którym będzie bazował."
 • "Pozwoli na wdrożenie OK w codziennej pracy."
 • "OK dużo wniesie do mojej pracy, wcześniej go nie stosowałam."
 • "Prosty przekaz informacji i dużo praktyki."
 • "Ocenianie kształtujące jest teraz na "czasie", więc każdy powinien znać zasady stosowania OK."
 • "Pomocne wskazówki w pracy z dziećmi."

 

Bardzo dziękuję za współpracę. Trzymam kciuki za sukcesy - małe i duże - bo uważam, że każdy jest drogą do zmiany.

 

Pozdrawiam serdecznie

Trenerka – Aleksandra Cupok

 

 

Relacja: Aleksandra Cupok – trenerka SUS prowadząca warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” – etap I

Termin: 31 października 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia