"OK w pracy nauczyciela" - etap II w Sierczy i Grajowie


2 grudnia 2016 r. w Sierczy odbyła się druga część szkolenia z zakresu strategii oceniania kształtującego. Warsztat był skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz nauczycieli świetlicy dwóch szkół – SP w Sierczy i SP w Grajowie.

 

Spotkanie było kontynuacją warsztatu, na którym zostały wdrożone cele i kryteria dla uczniów. Po miesiącu ćwiczeń z najmłodszymi uczniami obu szkół zostały podsumowane dotychczasowe efekty i zaplanowana dalsza praca oparta na celach, kryteriach oraz informacji zwrotnej. Przez cały czas trwania spotkania uczestnicy doskonalili formułowanie celów, kryteriów dla uczniów do wybranych treści i umiejętności z podstawy programowej. Najważniejszym jednak obszarem działań była dla wszystkich informacja dla ucznia opracowana w taki sposób, aby pomóc mu się uczyć. Podobnie jak poprzednio w czasie całego spotkania nauczyciele mieli możliwość analizy i refleksji swojego dotychczasowego warsztatu pracy i budowania na własnych zasobach nowego systemu jakości pracy z uczniami. Całość szkolenia oparta była zarówno na pracy indywidualnej, jak i działaniu w grupach.

 

Spotkanie zakończyło się wstępnymi pomysłami na wdrożenie IZ w pracę z dziećmi. Wyniki ankiet pokazują, że nauczyciele widzą możliwość zastosowania poznanych i przećwiczonych treści w swojej bieżącej pracy.

 

Ja ze swojej strony życzę wszystkim sukcesów i dziękuję za możliwość ponownego spotkania i współpracy.

 

Pozdrawiam serdecznie

Trenerka – Aleksandra Cupok

 

************************************************************

 

9 grudnia 2016 r. w SP w Sierczy odbyło się szkolenie „OK w pracy nauczyciela – II etap". W warsztacie uczestniczyli nauczyciele ze szkół podstawowych w Sierczy i w Grajowie.

 

Celem szkolenia było doskonalenie uczenia się uczniów poprzez pracę z pytaniami i informacją zwrotną pomagającą się uczyć.

 

Na początku uczestnicy dokonali refleksji dotyczącej wykorzystania celów i kryteriów sukcesu w swoim nauczaniu. Okazało się, że mają oni pozytywne doświadczenia z pracy z elementami OK. Nauczyciele mówili, że za nimi także pierwsze próby stosowania informacji zwrotnej, oceny koleżeńskiej i samooceny. Podczas całego szkolenia miałam poczucie partnerskiej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a mną smiley

 

Nauczyciele nadbudowali, na swoich dotychczasowych doświadczeniach, nowe, praktyczne informacje, dotyczące informacji zwrotnej, oceny koleżeńskiej oraz samooceny.

Dokonali również refleksji nad możliwością stosowania tych elementów podczas zajęć ze swego przedmiotu.

Uczestników zainteresował moduł poświęcony technikom zadawania pytań – deklarowali oni chęć włączenia ich do własnej praktyki nauczycielskiej.

Podczas całego warsztatu nauczyciele mieli możliwość indywidualnej refleksji dotyczącej ich gotowości do włączenia oceniania kształtującego do własnej praktyki nauczycielskiej.

Podsumowując szkolenie nauczyciele pisali m.in.:

  • Dużo wartościowych treści, które można wykorzystać na zajęciach.
  • Profesjonalne prowadzenie, wykorzystujące wiedzę praktyczną, dające możliwości aktywnego uczestnictwa nauczycielom biorącym udział w kursie.
  • Profesjonalizm, odnoszenie się do osobistych doświadczeń. 

Życzę nauczycielom obu szkół powodzenia i konsekwencji w działaniach!

Trenerka – Iza Jaskółka-Turek

 

 

 

 

Relacja: Aleksandra Cupok oraz Izabela Jaskółka-Turek – trenerki SUS prowadzące warsztaty

Zredagowała: Katarzyna Pucek – Koordynatorka Warsztatów SUS dla rad pedagogicznych

Warsztat: „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela – etap II"

Termin: 2 oraz 9 grudnia 2016 roku

Przeczytaj opis szkolenia