Praca domowa na OSKKO w Krakowie


W dniach 2-4 marca w Krakowie odbyła się XV Konferencja OSKKO. Także i w tym roku Centrum Edukacji Obywatelskiej było na niej obecne.

 

 

Podczas konferencji dyrektorzy szkół mogli uczestniczyć w warsztacie z elementami wykładu "Praca domowa. Zadawać czy nie?". Szkolenie prowadziły trenerki Szkoły Uczącej Się. Warsztat odbywał się w dwóch terminach. 2 marca, w pierwszym dniu konferencji, prowadziła go Urszula Opłocka, a drugiego dnia – Joanna Jasiak. Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, co zaowocowało sporą frekwencją i burzliwymi dyskusjami na sali. Okazuje się, że próba odpowiedzi na pytanie: "należy zadawać prace domowe, czy też nie?", wcale nie jest prosta, a zwolennicy obu koncepcji potrafią przekonująco uzasadnić swoje stanowisko. Prowadzące przywoływały także wyniki polskich i zagranicznych badań naukowych, które pokazały, że w naszym kraju czas poświęcony pracom domowym jest jednym z dłuższych. Okazało się również, że w placówkach edukacyjnych istnieje bardzo duże zróżnicowanie pod tym względem. Nauczyciele, zazwyczaj czas potrzebny na wykonanie zadanej przez nich pracy, oceniają na dwukrotnie niższy, niż sami uczniowie, a pracownicy tej samej szkoły często nie wiedzą, ile zadali ich koledzy. Prowadzące starały się przekonać uczestników, że w szkole warto podjąć temat zadań domowych i wypracować wspólną koncepcję ich zadawania.

 

 

Obecni na konferencji dyrektorzy mieli możliwość spotkania z przedstawicielami Szkoły Uczącej Się przy stoisku CEO.

Prowadziliśmy interesujące rozmowy na temat naszej oferty warsztatów, odbywających się ramach WSUS, tych dotyczących oceniania kształtującego, ale także tych, które pojawiły się niedawno w ofercie - „Jak zadawać dobrą pracę domową?” i „Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny?”. Dyrektorzy pytali nas także o NAI oraz działanie Całościowy Rozwój Szkoły na obu poziomach zaawansowania i o III edycję kursu internetowego z OK zeszytu.

Drugiego dnia konferencji na naszym stoisku można było obejrzeć uczniowskie OK zeszyty.

 

 

O tym, jak prowadzić z uczniami OK zeszyt, opowiadała zainteresowanym dyrektorom, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w jednej z krakowskich szkół – Barbara Bartnik.