Samoocena jako element rozwoju ucznia


Ocenianie kształtujące a wzmacnianie wychowawczej roli szkoły-część III.

Samoocena jako element rozwoju ucznia.

 

Jak pomóc uczniowi w dokonaniu adekwatnej samooceny? Jednym ze sposobów jest udostępnienie uczniom KARTY SAMOOCENY.

Uczniowie wypełniają kartę samodzielnie. Czas na to zadanie można wygospodarować podczas godziny wychowawczej.

Załóżmy, że uczniowie założyli sobie cel: „Będę systematycznie uczył się historii” oraz następujące kryteria sukcesu:

Przez najbliższy miesiąc:

1.  Na każdej lekcji historii mam odrobione zadanie domowe.

2.  Jestem przygotowany do każdej lekcji historii zgodnie z wytycznymi nacobezu.

3.  Jestem przygotowany na każdy sprawdzian i test.

 

Po miesiącu, który warto zaproponować uczniom, aby przyjrzeli się, na ile udało im się go osiągnąć.założony cel. Mogą to zrobić wypełniając KARTĘ SAMOOCENY, która może być formą tabeli – tak, jak przedstawiona poniżej.

 

Kryterium sukcesu

Co mi się udało?

Z czym miałem problemy?

Samoocena

Moja wskazówka

1. Na każdej lekcji historii mam odrobione zadanie domowe.

 

 

 

 

2. Do każdej lekcji historii nauczyłem się wykorzystując podane naocbezu.

 

 

 

 

3. Jestem przygotowany na każdy sprawdzian i test.

 

 

 

 

 

Jak wypełnić kartę? Ja proponuję uczniom, aby dokonali samooceny w następujący sposób:
Przy każdym z kryteriów zaznacz za pomocą kolorów: zielony, żółty, czerwony, na ile udało Ci się je zrealizować. 

Światło zielone – udało mi się w pełni. 

Światło żółte – zrealizowałem/łam częściowo; zastanowię się co może mi pomóc, aby zrealizować go w pełni; określę to w formie wskazówki dla siebie. 

Światło czerwone – cóż – tym razem się nie udało; zastanowię się, co lub kto może mi Ci pomóc, aby je osiągną, określę to w formie wskazówki.

 

Warto, aby wypełnienie KARTY przez uczniów stało się zaczynem ich osobistej refleksji dotyczącej skuteczności podejmowanych przez nich działań. Służy temu autorefleksja uczniowska. To wciąż obszar do mojego osobistego rozwoju w mojej pracy z uczniami.

 

Jeśli zastanawiacie się jak wykorzystać ocenianie kształtujące w budowaniu szkolnego systemu wychowawczego zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniem: Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły.

 

Autorką artykułu jest Izabela Jaskółka-Turek (pedagog szkolny w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie, prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych, dyslektycznych i agresywnych, z CEO współpracuje od 2001 roku).

 

Polecamy także inne artykuł tej samej autorki dotyczący celów i kryteriów sukcesu - Ocenianie kształtujące a wzmacnianie wychowawczej roli szkoły - cz. I. i informacji zwrotnej  Ocenianie kształtujące a wzmacnianie wychowawczej roli szkoły - cz. II