Technika świateł – zrób to sam


Wszyscy nauczyciele stosujący w swojej praktyce szkolnej ocenianie kształtujące doskonale znają technikę świateł drogowych. Przypominamy, że światła mogą być stosowane w samoocenie i w ocenie koleżeńskiej. Za ich pomocą uczniowie wskazują poziom zrozumienia wykładanego materiału.

Nauczyciel musi reagować na wystawione przez uczniów światła. Jeśli większość świateł jest czerwona, wraca jeszcze raz do omawianego materiału. Jeśli zaś kolory świateł są zróżnicowane, wtedy poleca uczniom z zieloną kartą omówienie niejasności, które mają uczniowie z kartą żółtą (łączy ich w pary, które pracują samodzielnie), a sam wyjaśnia uczniom z kartą czerwoną zagadnienie od początku.

Światła drogowe mogą być stosowane z korzyścią przy powtórzeniu lub podsumowaniu tematu. Nauczyciel prosi uczniów o ocenianie światłami kwestii, które uznali oni za opanowane i tych, które wymagają jeszcze pracy.

Światła w praktyce

Znaczenie świateł: czerwone = nie rozumiem, żółte = rozumiem częściowo, zielone = wszystko jest dla mnie jasne. Technikę świateł można stosować w różnych wariantach:

  • Uczniowie wystawiają karty na ławce (w tym celu posługują się metodnikami lub spiętymi razem kartami) lub podnoszą rękę z odpowiednią kartą (wystarczy, aby każdy z nich miał kartki papieru w 3 kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym), czy własnoręcznie zrobionym „lizakiem” w odpowiednim kolorze.  Patrz galeria poniżej.
  • Uczniowie w czasie wykonywania zadania wykładają na ławce stożek/kubek odpowiedniego koloru. Patrz galeria poniżej.

Uwaga: jeśli karty wystawione są na ławce, przodem do nauczyciela, to wystawionego koloru nie widzą pozostali uczniowie, ani sam uczeń. Może więc się zdarzyć, że uczeń zapomni przełożyć kartę i w ten sposób wprowadza element dezinformacyjny do lekcji.

Metodniki wykonane przez rodziców uczniow Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

Światła w szkołach OK

Uczniowie powinni posługiwać się światłami codziennie, najlepiej jeśli jest to stały element lekcji.